Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ideaalid ei ole kadunud

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

Õnnistuse uude ametisse võttis rektor Randar Tasmuth vastu Püha Vaimu kiriku altari ees seistes piiskop Einar Soonelt, assessor Ove Sanderilt ja instituudi endiselt rektorilt Voldemar Iljalt.

Õnnistuse uude ametisse võttis rektor Randar Tasmuth vastu Püha Vaimu kiriku altari ees seistes piiskop Einar Soonelt, assessor Ove Sanderilt ja instituudi endiselt rektorilt Voldemar Iljalt.

Aasta tagasi rektorita jäänud Usuteaduse Instituut (UI) inaugureeris 13. jõulukuul päeval pidulikult rektoriks prof dr Randar Tasmuthi, kes seni oli rektoriametis kohusetäitja. See oli 60aastase kõrgkooli esimene inauguratsioon.

Üks päev võib mahutada rohkem kui kümme. Nii oli see läinud kesknädalal UIs, kus toimus rektori inauguratsioon, pidulik jumalateenistus Püha Vaimu kirikus, magistri- ja bakalaureusediplomite jagamine ning UI jõulupidu. Küllap suutis see eriliselt liita ning edasiliikumisele innustada kirikukooli pere. Ja nüüd juba uue rektori juhtimisel.

Hoolimata ohumärkidest püsib lootus

UI majas toimunud pidulikul kooviibimisel, mille juhatas võimsalt sisse instituudi doktorikraadiga õppejõudude protsessioon, said sõna konsistooriumi nimel piiskop Einar Soone, külalised ning ametisse seatav ise.

Randar Tasmuth pöördus koosolijate poole sõnadega: «Oleme siin ja koos teiega selleks, et näidata, et ideaalid ei ole kadunud, et me kanname edasi ise pärandiks saadud ideed, millel on pitserina kaasas Looja kuju ja kiri. Me teeme seda veendumusega, et oleme vastanud kutsele ja saame ka teisi kaasa kutsuda.»

Ta rõhutas vajadust järgida missiooni, mille sisu ei ole ajas muutunud. «Meie tööks ja ülesandeks on kristliku maailmavaate aina korduv kujutamine,» innustas kooli juht, märkides samas, et see töö on lootusrikas, hoolimata ökoloogilistest ja poliitilistest hoiatusmärkidest.

UI partnerite nimel võtsid sõna prof dr Tõnu Lehtsaar Tartu ülikoolist ning Eesti Muusikaakadeemia prof Peep Lassmann. Mõlema kooliga seob UI-d koostööleping, mis on juba märkimisväärset vilja kandnud. Külaliste ja õnnitlejate seas olid ka baptisti ja metodisti seminari esindajad.

UI Pastoraalseminari juhataja dr Ove Sander rääkis visioonist, mis UI-l on. Tähtsamana tõi ta esile kirikule kaadri ettevalmistamise. Samuti rõhutas Sander UI väljundit olla avatud ühiskonda. Kõneleja vaagis võimalusi, kuidas loodetud eesmärkideni jõuda. Rõõmustava faktina toonitas ta, et UI teenib täna lõviosa oma finantsid ise, mis on nähtav märk õppeasutuse elujõulisusest.

Ametitunnus on loomisel

Et UI rektori ametitunnus on veel loomisel, ei riputatud Randar Tasmuthile midagi kaela, vaid loeti ette ja anti edasi raamitud volikiri, kus on öeldud, et vastavalt UI nõukogus toimunud valimistele ja kirikukogu kinnitamisele on Randar Tasmuth volitatud UI rektori ametisse.

Inauguratsiooni jumalateenistuse Püha Vaimu kirikus viis läbi piiskop Einar Soone, teda assisteerisid dr Ove Sander ja dr Voldemar Ilja. Muusikaga teenis kaasa UI koor Marika Kahari juhendamisel.

Jumalateenistuse järel jagasid rektor Tasmuth ja assessor Ove Sander kirikus välja diplomid tehtud akadeemilise töö eest. Bakalaureusediplomini jõudis Toomas Nigola Pärnust ja Aile Pupart Kuressaarest. Magistrikraadi on kaitsnud Pille Salveste (kristlik kultuurilugu), Katrin-Helena Melder (akadeemiline usuteadus) ja Leho Lamus (religioonipedagoogika).

Üks kool, palju juhte

Kuni Eesti taasiseseisvumiseni oli UI rektoriks EELK peapiiskop. Peapiiskop Kuna Pajula usaldas selle ameti aga Jaan Kiivit juniorile, hilisemale peapiiskopile, kuna kirikupea ameti ülesannete hulk kasvas taasiseseisvusperioodil kiiresti. Sellest ajast on UI-d juhtinud veel Seppo Alaja, Voldemar Ilja, Paul-Gerhard Hoerschelmann, Tiit Pädam, Allan Kährik ja Alar Laats.

Randar Tasmuth on sündinud 1955. a Tallinnas. UI lõpetas 1990. aastal, teoloogialitsentsiaadi kraadi kaitses Helsingi ülikoolis 1998, samas omistati talle 2004. a teoloogiadoktori kraad. Õpetajaks ordineeriti 1988. a, täna teenib UI kaplanaadi koosseisus. On abielus arst Tiina Tasmuthiga, peres poeg Martin ja tütar Maarja.

Liina Raudvassar