Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Hingehoidja baaskoolitus

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Korraldavad Tartu teoloogia akadeemia ja usuteaduse instituut.
Koolituse eesmärk on võimaldada hingehoiutööks vajalike pädevuste omandamist ning toetada aitavates ametites töötavate inimeste professionaalset arengut.
Hingehoidja baaskoolitus on kooskõlas hingehoidja ja kaplani kutsestandardi nõuetega.
Koolituse sihtgrupiks on teoloogiaüliõpilased; kaplanid, koguduste vaimulikud ja töötegijad, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning asutuste juures ligimese aitamise ja nõustamisega.
Koolituse maht on 30 EAP.
Koolitusel käsitletakse hingehoiu, kriisipsühholoogia ja kriisiabi põhimõtteid; nõustamist ja hingehoidu elukaare erinevates etappides (lapsed, noored, pered, eakad); erivajadustega inimeste ning surija ja leinaja hingehoidu.
Kursuse käigus antakse ülevaade inimese füsioloogiast ja füsioloogiliste ning psühholoogiliste probleemide seostest; aitava ametiga seotud õiguslikest regulatsioonidest ning ametieetikast. Oluline osa on koolitatava professionaalse arengu toetamisel ning erinevate aitavate ametite (kaplan, hingehoidja, sotsiaaltöötaja, psühholoog) ametiidentiteedi mõtestamisel ja nendevahelise koostöö arendamisel.
Koolituse läbinud inimene
• tunneb hingehoiu ja pastoraalteoloogia põhimõisteid ja teooriad ning suudab neid oma töös rakendada;
• oskab ja on valmis aitama inimesi kriisi- ja katastroofi olukorras;
• tunneb inimese elukaare erinevaid etappe, nendes esinevaid arengulisi iseärasusi ning oskab nendega oma töös arvestada;
• tunneb leinaprotsessi kulgu ja leinaja toetamise põhimõtteid ning arvestab nendega oma töös;
• teab inimese füsioloogilisi ja psühholoogilisi protsesse ning tunneb peamisi somaatilisi ja psüühilisi haigusi;
• analüüsib ja mõtestab oma rolli aitavas ametis ning oskab ennast suhtestada teiste samas valdkonnas töötavate spetsialistidega;
•oskab oma töös teha moraalselt põhjendatud valikuid ning toetada eetiliste konfliktide lahendamist;
• on tuttav riiklike regulatsioonide ja õigusaktidega, mis puudutavad hingehoiu valdkonda;
• oskab algatada ja teha koostööd oma töökeskkonnas;
• analüüsib oma tööd, oskab arvestada enda ja teiste ressurssidega ning on orienteeritud pidevale ameti- ja kutsealasele enesetäiendamisele.
Aeg. Oktoober 2012 kuni mai 2013.
Kursus toimub 4-päevaste õppesessioonidena: 24.–27. oktoober, 28. november – 1. detsember, 30. jaanuar – 2. veebruar, 27. veebruar – 2. märts, 3.–6. aprill, 24.–27. aprill, 29. mai – 1. juuni 2013.
Ajakava kõigil õppesessioonidel: kolmapäev kl 12–19, neljapäev ja reede     kl 9–19, laupäev  9–16.30.
Koht. Tartu, Ujula 1A (Tartu teoloogia akadeemia). Õppesessioonide ajal toimuv praktika teostatakse Tartu ülikooli kliinikumi erinevates osakondades.
Lektorid. Koolitajateks on Tartu teoloogia akadeemia ja usuteaduse instituudi õppejõud ning erinevad spetsialistid väljastpoolt. Koolituse juht on hingehoidja Naatan Haamer.
Meetodid. Loeng, seminar, rühmatöö, rolliharjutused, praktika, supervisioon, iseseisvad kirjalikud tööd ning kursuse lõputöö.
Koolitusel osalemise eeldus. Vähemalt keskharidus ja koguduse vaimuliku soovitus.
Koolitustasu 450 eurot sisaldab koolituse, jaotusmaterjalid ja kohvipausid. Võimalus tasuda osa kaupa. Täpsem maksegraafik lepitakse kokku personaalselt ning sellele vastavalt väljastatakse arve.
Registreerimine. 12. oktoobriks saata aadressil Ujula 1A, 51008 Tartu või e-postiga info@teoloogia.ee järgmised dokumendid:
• lühike elulookirjeldus (vastav vorm leitav www.teoloogia.ee täiendkoolituste rubriigist);
• motivatsioonikiri põhjendamaks koolitusel osalemise soovi;
• varem lõpetatud koolide, kõrgkoolide ja kursuste akadeemilised õiendid ning tunnistused;
• lõpetamata kõrghariduse korral väljavõte õpingulehest;
• koguduse vaimuliku soovitus.
Laekunud sooviavalduste seast teevad koolitajad oma valiku ja annavad hiljemalt 17. oktoobriks teada koolitusele vastuvõetute nimed. Kui otsustad osaleda, võtad kohustuse osaleda kogu koolitusel!
Info: Tartu Teoloogia Akadeemia, Ujula 1A, 51008 Tartu. Tel 742 0958; e-kiri: info@teoloogia.ee.