Hea lugeja, tule Eesti Kirikule appi!

/ autor: ek / rubriik: Arvamus / ilmunud:  /

Ajalehel Eesti Kirik on tänuväärselt palju pühendunud lugejaid ning pikaajalisi austajaid, kes on lehte lugenud ja toetanud ning lehelt endalt tuge saanud juba pikki aastaid. Kummastav on aga see, et lehe lugejate hulk võrreldes kiriku liikmete arvuga on väga väike. Milles asi ja kuidas olukorda parandada?

Eesti Kirik võttis küsimuse lahendamiseks appi konsultandid firmast Noman Konsultatsioonid. Alates käesoleva aasta jaanuarist on Nomani konsultandid uurinud Eesti Kiriku ajalugu ja hetkeseisu. Kogutud andmete ja kogemuse põhjal koostame oma ettekujutuse Eesti Kiriku arengusuundast.

Suureks abiks on meie ettevõtmises olnud Viljandi praostkond, kes pühendas sinodil kaasamõtlemiseks tubli tüki päevast. Eriline tänu endisele praostile Rein Schi-halejevile! Kaasa on aidanud ka teised praostkonnad, kes on sinodi saadikuile jaganud ankeetküsitlusi, mis aitavad saada tagasisidet lehe lugejate ootuste ja arvamuste kohta. Kogumist ootavad veel mõtted, mida on meiega olnud nõus jagama Lääne praostkonna konverentsil osalejad ja erinevate Tallinna koguduste liikmed.

Parimaks kinnituseks sellest, et ajaleht Eesti Kirik on püsinud õigel teel, on tänased lugejad. Lehe tegijatel oleks aga huvitav teada, mida ootavad lehelt tänased lugejad tulevikus.

Siinkohal üleskutse sulle, hea lugeja! Palun avalda oma mõtteid:

• mis on ajalehe juures täna väga hea ja mis võiks olla parem;

• mis on lehest puudu ja mida kindlasti ei tohiks kaotada;

• mis on abinõu, mis aitaks lehe lugejaskonda tublisti suurendada.

Nomani konsultandid ootavad lugejate kaasabi aprillikuu jooksul.

Parim viis oma sõna kaasa öelda, on teha seda e-posti teel. Aadress: liina.karotamm@noman.ee. Kellele elektroonilise posti kasutamine võõras või võimalused kättesaamatud, kirjutage oma mõtetest aadressil: Suur-Patarei 3–4, Tallinn 10415, Noman Konsultatsioonid.

Värsked mõtted, mis Eesti Kirikut edasi aitavad, saavad ka tänumeenega premeeritud.

Täname sind, Eesti Kiriku lugeja, et sinu huvi kadunud ei ole. Ühendame jõud ja teeme lehe sõnajõu üheskoos tugevamaks!

Parimate kevadiste tervitustega

Image
Sirje Semm
Eesti Kirik

Image
Liina Karotamm
Noman Konsultatsioonid

Noman Konsultatsioonid