Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Foorum «Kirik keset küla» sidus kogukonda

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Viimsi vallavanem Jan Trei. Tunne Kelam
Viimsilane Hannes Võrno. Mari-Ann Kelam

Viimsi kirikupäevade raames arutati Rannarahva Muuseumis foorumil kodukiriku ja kohaliku kogukonna suhtluse võtmeteemasid.

Nelja tunni sisse mahtus mõniteist pikemat sõnavõttu nii valla, külade, koguduste kui ka üksikisikute tasandilt. Sisukat muusikat pakkus ansambel Oleviste kogudusest.

Kandke üksteise koormaid
Maarjamaa aastale kohaselt soovitas peapiiskop Andres Põder alustuseks kuulajail järgida Maarja soovitust Johannese evangeeliumist: «Mida iganes Jeesus teile ütleb, seda tehke!» Peapiiskop, väljendades tänu Eesti koguduste ja omavalitsuste hea koostöö üle, meenutas kirja galaatlastele: «Kandke üksteise koormat, nii te täidate Kristuse seadust.»
Viimsi kirikupäevade patroon, europarlamendi saadik Tunne Kelam kinnitas oma sõnavõtus kiriku pakutava vertikaalmõõtme tähtsust meie igapäevaelu keskel, et suudaksime välisest survest vabade kodanikena oma elu täisväärtuslikult mõtestada.
Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja Mikk Leedjärv kutsus kristlasi pühakodade seinte vahelt välja minema, sest ka Jeesus polnud seotud kindla küla või sünagoogiga, vaid kohtus inimestega kõikjal ringi rännates.
Akadeemikust Rohuneeme külavanem Jüri Martin tõi sisse väljendi «hinge- või vaimuvara», mida omades on inimene võimeline austama elu: käituma eetiliselt, hoidma keskkonda. Vaimuvara kujuneb läbi suhtluse, arutluste ning seda ei saa inimesele peale sundida.

Ohust killustuda
Viimsi vallavanem Jan Trei tänas kristliku taustfilosoofia eest, mis mängib maisteski asjades olulist rolli. Loetledes kogudustega üheskoos juba ellu viidut, kutsus ta igakülgsele jätkuvale dialoogile, sest teenimisvajadusi jätkub. Vajalikud on näiteks isikliku abistamise teenus, noorte usaldustelefon, perevägivalla ohvrite varjupaik, eelkõige tuleks aga arendada laste huvitegevust.
Viimsis elav Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja usuteaduse instituudi rektor Ove Sander manitses kogudusi mitte killustuma igapäevastes pisiasjades, vaid hoidma kõiges kesksel kohal pääste sõnumit. Edukus maises elus ja igavesse ellu pääsemine on erinevad asjad ning ainult siis, kui «suur lugu» on paigas, saab kirik pakkuda väärtuslikku koostööd.
Eesti Filharmoonia kammerkoori Viimsi elanikust koormeister Heli Jürgenson käsitles muusika vägevat jõudu ja mitmekesiseid võimalusi inimeste sidujana nii omavahel kui ka Jumalaga.

Palvemeele kasvatamisest
Praost ja misjonijuht Markku Happonen kirjeldas kiriku tegutsemist ostukeskustes nendes riikides, kus kristlik traditsioon on veel päris võõras.
Mitmetes sõnavõttudes kõlas vajadus viia Viimsi koolideski sisse religiooniõpetus. Noorte pealekasvu tähtsus koguduses oli peateemaks Randvere koguduse juhatuse esimehel Urmas Kiviseljal.
Viimsis elava kaitseväeohvitseri Hannes Võrno sõnul täitus palvustelk Afganistanis meie sõjameestest alles siis, kui eestlaste soomuk oli isetehtud lõhkekeha otsa sõitnud.
Viimsi vallavolikogu liige Mari-Ann Kelam pakkus laulust «Hoia, Jumal, Eestit» märksõnu: rahu, töö, kainus ja vennaarm, mis on tal aidanud armastada Jumalat ja ligimest kui iseennast ka tegudes – tänades rahu eest, mõtestades oma töö sisu, kasutades kõiges kainet mõistust ja märgates kaasinimest.
EELK koguduste juhatuseesimeeste konverentsi toimkonna juht Tiina Võsu tutvustas seda enesetäiendamise võimalust ning Estanc ASi tegevdirektor Vaido Palmik kutsus kõiki GSL juhtimiskonverentsile. Mõlemast sõnavõtust kerkis taas esile, et eluvaldkondi ei saa jagada ainult maisteks või ainult vaimulikeks, vaid need on omavahel seotud ja mitmekesist pädevust on vaja iga ala esindajail.
Foorumi ettekanded sidus tabavate vaherepliikidega tervikuks EEKBKL vanempastor Rakveres Gunnar Kotiesen. Lõppsõnas tänas foorumi peakorraldaja, EELK Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru koostööpartnereid: Viimsi vallavalitsust, Rannarahva Muuseumi, Viimsi Naabrivalvet, muusikuid ja kõiki osalejaid. Võib loota, et kirikupäevad Viimsis saavad edaspidi traditsiooniks.
Piret Riim

kodukirik-kutsub-kodukale copy7.–14. septembrini peeti Viimsi vallas kirikute päevi «Kodukirik kutsub!». Ürituse mõte ja sisu tulenes kohalike kirikute ja omavalitsuse ühisest soovist kujundada ja kasvatada Viimsi valla elanikes kogukonna- ja kodutunnet.