Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Esseevõistlus religioonist ja teadusest

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Küllap peab tunnistama, et religiooniõpetajal pole sugugi lihtne leida oma õpilastele ainega süvendatult tegelemiseks võimalusi ja motivatsiooni.
Õpetaja võimalused on aine ebakindla positsiooni tõttu tihti piiratud, religiooniala-seid teadmisi ei väärtustata just sageli, riigieksamite ainetel on prioriteet jne. Samas pole põhjust ka liigseks pessimismiks. Üheks vahendiks õpilaste huvi äratamiseks religiooniga seotud probleemide vastu on kindlasti ainealased konkursid ja uurimistööd.
Õpilastele religiooniõppeks teatud väljundi pakkumiseks hakkas Tartu ülikooli teaduse ja religiooni kolleegium 2004. aastal korraldama esseekonkurssi, kus teemaks on religiooni ja teaduse suhted. Üritust on toetanud Eesti Kirikute Nõukogu, osalenud õpilaste ja koolide arv on pidevalt kasvanud. Küllap ei oska keegi kindlalt öelda, kas sel sügisel neljandat korda toimuva konkursi vastu huvi veelgi kasvab. Kindel on aga see, et korraldajatel on soov konkursiga jätkata.
Esseevõistlus on mõeldud gümnasistidele ja põhikooli vanemate klasside õpilastele. Üldteemaks on traditsiooniliselt religiooni ja teaduse vahelised seosed, kuid konkreetseteks teemadeks on tänavu võetud mõtteid ja küsimusi inimestelt, kes on religiooni ja teaduse vahekorda mõjukalt lahti mõtestanud.
• Ajaloolased on küsinud, miks kaasaegne teadus tekkis kõigi maailma kultuuride seast just kristlikus läänes.
(Ian Barbour)
• /../ kui budism täidab oma eesmärke veel kaks ja pool tuhat aastat pärast oma tekkimist, kipub teaduse absoluutide eluiga suhteliselt lühikeseks jääma.
(XIV dalai-laama Tendzin Gjatso)
• Inimesed janunevad ime järele. Kas pole tõeline teadus sobivaim selle rahuldamiseks?!
(Richard Dawkins)
Osavõtjad peaksid teemad oma essees lahti mõtestama ja võimalusel tänapäevaste probleemidega siduma. Esseede soovitatavaks pikkuseks on 3 lehekülge (5400 tähemärki). Võistlustööd tuleb saata 1. novembriks aadressil: Anne Kull, TÜ usuteaduskond, Ülikooli 18, Tartu 50090. Võistlustööle tuleb lisada kinnine ümbrik autori nime, vanuse, kooli ja kontaktandmetega.
Välja on pandud kolm rahalist auhinda (1200, 1000 ja 800 krooni), lisaks mitmeid eriauhindu. Konkursi tulemused selguvad novembri keskpaigaks, võitjatega võetakse ühendust ning auhinnad antakse üle pidulikul lõunasöögil teaduse ja religiooni kolleegiumi liikmetega.

Toomas Jürgenstein