Erastamisväärtpaberid (EVPd) kaotavad kehtivuse

/ autor: ek / rubriik: Teated / ilmunud:  /

Alates 2007. aasta 1. jaanuarist ei saa erastamisväärtpaberitega teha enam ühtegi tehingut, sest EVPd kaotavad kehtivuse.

Edaspidi saab ka maad erastada vaid raha eest. Kõigil kogudustel, kes on saanud tagastamata maade või varade eest kompensatsioonina EVPsid, oleks soovitav pangakontoris (Hansapangas või SEB Eesti Ühispangas) kontrollida, kas teie koguduse EVP-arved on tühjad või on sinna jäänud mingi summa.

Kui arvele on jäänud märkimisväärne summa, on kogudusel kolm võimalust: müüa erastamisväärtpaberid enne aasta lõppu maha, kasutada neid maa erastamiseks (samuti 2006. aasta jooksul) või taotleda uue aasta saabudes riigilt kasutamata jäänud EVPde hüvitamist. Riik hüvitab kasutamata jäänud erastamisväärtpaberid vaid õigeaegsel taotlemisel. Seda saab teha järgmise aasta jaanuarist kuni 1. juulini. Avaldus hüvitise saamiseks tuleb esitada samale pangale, kus asub teie EVP-arve.

Alla 250-krooniseid erastamisväärtpaberiarveid riik ei hüvita. Erastamisväärtpaberid nimiväärtusega kuni 3000 krooni hüvitatakse 2007. aasta viimases kvartalis. Suuremad hüvitised makstakse välja osadena kahe kuni viie aasta jooksul, olenevalt erastamisväärtpaberite arvele jäänud summa suurusest. Kui koguduse arvel on EVPsid suurema summa eest ja soovite seda summat korraga kasutada, on mõistlikum erastamisväärtpaberid enne aasta lõppu maha müüa.

Meeles tuleb pidada ka seda, et pangad võtavad erastamisväärtpaberitega tehtavate tehingute eest teenustasu, samuti tuleb maksta teenustasu hüvitise taotlemiseks avalduse esitamisel. Tehinguid teevad erastamisväärtpaberitega ainult Hansapank ja SEB Eesti Ühispank. Ka varem teistes, praeguseks kadunud pankades asunud erastamisväärtpaberite arved on üle viidud nendesse pankadesse. Erandiks on pankrotistunud EVEA panga arved, mis asuvad suletuna erastamisväärtpaberite keskregistris. EVEA pangas asunud arveid on võimalik kasutamiseks taasavada Hansapangas või Ühispangas. Selleks tuleb kirjutada pangale avaldus.

Erastamisväärtpaberite hüvitamise täpsematest tingimustest teavitab rahandusministeerium oma pressiteadetes, ajakirjanduses ja kodulehel. Samuti saab infot erastamisväärtpaberite keskregistri infotelefonilt 671 5190.

Kuna kogu ülaltoodud info puudutab nii juriidilisi kui ka füüsilisi isikuid, soovitan seda infot jagada ka koguduse liikmetele.

Urmas Viilma,

OÜ Kiriku Varahaldus juhataja