Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti luterliku kiriku toetusfond ootab taas aasta juhatuseesimehe esildisi

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Ootame vormikohaseid esildisi hiljemalt 10. oktoobriks k.a toetusfondi juhataja Jaan Tammsalu aadressil: Lastekodu 6A , 10113 Tallinn.
Aasta juhatuseesimehe valib esitatute hulgast EELK juhatuseesimeeste konverents, mis toimub 25.–27.10. Nelijärvel. Aunimetusega kaasneb võimalus sõita Jeruusalemma või mõnesse teise palverännaku paika.
Konkursi eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele EELK koguduste juhatuseesimehi, kelle töö tulemusel on toimunud märgatavad positiivsed muutused koguduses ja kogukonnas. Aasta juhatuseesimeheks saab esitada juhatuseesimeest, kes on meeskonnatöö ja isikliku eeskujuga viimase kolme aasta jooksul märgatavalt elavdanud oma koguduse tegevust. Seega ei ole tegemist elutööpreemiaga.
Aunimetustele kandideerijaid saab esitada: praostkonna vaimulike koosolek; praostkonna sinod; vähemalt viis vaimulikku; vähemalt 7 koguduste töötegijat, sh vähemalt 3 vaimulikku; kirikuvalitsus; vähemalt kolm kiriklikku sihtasutust, MTÜ-d, OÜ-t.
Toetusfond on otsustanud kümne aasta jooksul tunnustada kahtekümmet vaimulikku ja kümmet juhatuseesimeest. Alustasime aastal 2007. Seitsme aasta jooksul on aasta vaimulikeks ja juhatuseesimeesteks esitatud ligi 70 inimest.