Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkurss 2014

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus edendada 2014. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas.
Käesoleval aastal on Eesti Kirikute Nõukogu aastateemaks «Perekond kui sotsiaalse turvalisuse looja». Lisaks tavapärastele oikumeenilistele projektidele on oodatud projektid, mis käsitlevad perekonnaga seotud teemasid.
Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.
Taotluses palume esitada järgmised andmed: 1) projekti nimi; 2) eesmärk ja oodatav tulemus;
3) sihtgrupp; 4) ajakava ja kestvus; 5) võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud; 6) projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid; 7) soovituskiri.
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts.
Projektitaotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt aadressil www.ekn.ee
Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või e-postiga ekn@ekn.ee
Info: Eesti Kirikute Nõukogu, tel 646 1028, 512 2564; ekn@ekn.ee