Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkurss

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus edendada 2017. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas. Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.
Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes 2016. aastal on Eesti Kirikute Nõukogu rahastatud projektide aruande jätnud esitamata.
Taotluses näidata ära omafinantseering ja olemasolu korral kaasfinantseering (eeldame vähemalt 15% kogu projekti maksumusest). Projektide finantseerimise kogumaht on kuni 20 000 eurot.
Kuna püüdlus on jõuda projektirahastusega võimalikult laia ringi oikumeeniat edendavate tegevusteni, siis üldjuhul on taotlemise piirmäär ühe projekti kohta 800 eurot.
Taotluses palume esitada järgmised andmed: 1) pro­­jekti nimi; 2) eesmärk ja oodatav tulemus; 3) sihtgrupp; 4) ajakava ja kestvus; 5) võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud; 6) projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid; 7) soovituskiri.
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts. Projektitaotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt aadressil www.ekn.ee.
Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või e-postiga ekn@ekn.ee.