Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja oikumeeniliste projektide konkursi

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

EKN_vProjektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus laiemale ringile inimestele edendada 2013. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas.
Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.
Taotluses palume esitada järgmised andmed:
1. Projekti nimi.
2. Eesmärk ja oodatav tulemus.
3. Sihtgrupp.
4. Ajakava ja kestus.
5. Võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud.
6. Projekti juhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid.
7. Soovituskiri.
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts.
Projektitaotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt aadressil www.ekn.ee.
Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139, või e-postiga ekn@ekn.ee.
Täpsem info: Eesti Kirikute Nõukogu, tel 646 1028, 512 2564, ekn@ekn.ee.