Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus

/ autor: ek / rubriik: Määratlemata /

Armsad kaasmaalased, Eestimaa kristlike kirikute juhid tervitavad teid 2005. aasta jõulupühadel! Soovime teile rahulikku jõuluaega, õnnistatud aastavahetust ja kordaminekuid eeloleval aastal!

Neil päevil tähistab kogu kristlik maailm Jeesus-lapse sünnipäeva. Sel ajal väärtustame eriliselt suhteid. Jeesus sündis suhetesse ja suhete jaoks. Mingis mõttes on Jeesus osutunud üle aegade kõige suuremaks suhtekorraldajaks. Tänu Temale oleme õppinud nägema suhteid igavesti kestvana. Kristlik veendumus on, et suhe Jumala ja kaasinimestega jääb ainsaks, mis kestab kauem kui meie maine elu. Jõuluajal on meie tähelepanu keskmes ka perekondlikud sidemed, üheskoos veedetud aeg kodus ning ümber laua, nii lähedastele kui meile kaugetele inimestele mõtlemine ja nendele kingituste tegemine.

Jõulupühadele järgneb kristlikus kalendris süütalastepäev. Piibliloolise mälestuspäevana meenutab see surma, mis ootamatult ähvardas elluastunud Jeesus-last ja tabas suurt hulka süütuid inimlapsi. Sündinud jõululapsest sai Päästja Tema surma eelistanud maailmale. Igal aastal heitlevad tuhanded naised ja mehed küsimusega, mida võtta ette oma looteealise lapsega. Sel aastal on Eestis abordi läbi katkestatud ligi 12 000 inimelu.

Süüdakem siis süütalastepäeval oma kodudes, kirikutes, kabelites või surnuaedadel mälestus- ja eestpalveküünlad. Palugem andestust oma eksimuste eest ja tänagem igavese lepituse eest, mille võime vastu võtta usus Jeesuse lunastussurma ja ülestõusmisesse! Tänu Jumalale on meile avatud igavikuline suhe isegi enneaegselt lahkunutega. Jätkem nad siis Jumalaga – lootuses, et kohtume taas igaveses elus. Nii oma laste kui ka vanematega, nii lähedaste kui ka kaugetega. Koos Jeesusega.

Eesti Kirikute Nõukogu