Eesti Kirikust nr 51 saate lugeda veel:

2. lk

EK. Eelarvest eraldati kirikutele 5,9 miljonit krooni

Riigikogu võttis eelmisel nädalal vastu
2006. aasta riigieelarve, mille maht on 61,4 miljardit krooni.

EK. Hanila kogudusel oma õpetaja

10. detsembri keskpäeval kinnitati Hanila
Pauluse koguduses ametisse õpetaja Lembit Tammsalu

 

3. lk

Merilin Kiviorg,Rahvusvahelise õiguse ja
Euroopa Liidu õiguse lektor, Tartu ülikoo, Oxfordi ülikooli doktorant. Riigi ja
usuliste ühenduste suhteid reguleerivatest õigusaktidest Eestis läbi ajaloo

Riigi ja religioossete ühenduste vaheliste
õiguslike suhete ajalugu Eestis võib alustada sajandite tagant. Keskendun
siiski Eesti Vabariigi religiooniõiguse ajaloole.

Endel Reinpõld. Asutamisel Herbert Kuurme nimeline
stipendium

Toimetusse saabus kiri Ameerika
Ühendriikidest Endel Reinpõllult, kes endise Põltsamaa poisina vahendab meile
informatsiooni, kuidas kodust kaugel on mõeldud praost emeeritus Herbert Kuurme
mälestuse jäädvustamisele.

 

4. lk

Monika Reedik. Maria ja Robert Staak vanamuusikaansamblist
Rondellus

Maria ja Robert, vanamuusikaansambli
Rondellus lauljanna ja lautomängija, elavad koos kolme lapse – viieteistaastase
Christopheri, seitsmese Katarina ja neljase Patrickuga – Nõmme vaiksel
kõrvaltänaval asuvas avaras majas.

Meeli Pärtelpoeg. Hetk jõuluootust hooldekodus

Tartu Hooldekodus Liiva tänavas on
advendiaeg täis justkui vaikset ootust, samas on tunda, et kusagil midagi juba
valmistatakse.

 

5. lk

Liina Raudvassar.Iguumenja Varvara: minu nunnapõli on
välja palutud

Kui patriarh Aleksius I 1968. aastal
Tallinnas Aleksander Nevski katedraalis ema Varvarale (Trofimova) iguumenja
risti kaela pani, värisesid Pühtitsa noore kloostriülema jalad ja süda: liiga
hästi teadis ta oma tulevase ameti raskust. Tänaseks on vapper naine oma risti
kandnud 37 aastat, 11 rahvuse esindajast nunnapere armastuse ning austuse
võitnud ja endajuhitava kloostri heale järjele aidanud.

 

6. lk

Liina Raudvassar. Ristimärk: elu ja surma piiril

Ristipuude teema on ajaloolise Võrumaa
matusekombestiku lahutamatu osa, kinnitab folklorist Marju Torp-Kõivupuu. Omad
kogemused selle rahvakombega on igal piirkonna vaimulikul. Kas puusse ristimärgi
lõikamine on kristlik või paganlik toiming?

Liina Raudvassar. Paramendid ehk kirikutekstiilid

Mag Marju Raabe raamat «Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku tekstiilid» (TPÜ Kirjastus. Tallinn 2003, 122 lk) põhineb
autori kraadiõppe uurimusel ning annab haarava teksti ja kvaliteetse
fotomaterjaliga põhjaliku ülevaate meie kirikutekstiilidest ajavahemikus
1917–2000.

Mati Märtin. Heinavankri 
laulupalved

«Kui vaatlen Hieronymos Boschi tiibaltarit
«Heinavanker» (1500), mõtlen, kas tegu on meeletu fantaasia või alasti
tegelikkusega. Kaudselt sarnased tunded valdavad mind, kui püüan mõista läinud
aastatuhande esimese poole kirikumuusikat. Mingi eriline valgus kumendab sealt
meie poole, ometi pole taolisel muusikal kohta kaasaja jumalateenistuses. Selle
valguse tõmme on eluõhk ansambli Heinavanker eksistentsile.»