Eesti kirikust nr 49 saate lugeda veel:

1. lk

Lehte Ilves, Lääne Elu. Piibliseltsi näitus alustab
ringkäiku Läänemaalt

Eesti Piibliseltsi jõulumarginäitus
Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumis kutsub alal hoidma hääbuvat
margikogumistraditsiooni.

 

2. lk

EK. Konsistooriumi novembrikuu istungil

Sirje Semm. EELK kirjastuspreemia õpetaja Rein Neggole

Eile tegi peapiiskop Andres Põder EELK
XXVII Kirikukogu 1. istungjärgul teatavaks selle aasta kirjastuspreemia saaja –
Los Angelese koguduse ühe asutaja ja kauaaegse õpetaja Rein Neggo (87) nime.

EK. Eksperdid nõuavad Vigala kirikus värvi eemaldamist

Nädal tagasi koos istunud
Muinsuskaitseameti alaline kunstimälestiste ekspertnõukogu arutas muude teemade
kõrval ka nn Vigala juhtumit ning langetas otsuse: omavoliliselt ülevärvitud
Ackermanni altariseinalt ja kantslilt tuleb sobimatu värvikiht eemaldada.

Tiiu Pikkur. Viimsi kirik sai kellatorni

Esimesel advendipühapäeval süüdati Viimsi
kirikus advendiküünal. Eesti Betooniühing andis sümboolselt üle uuele kirikule
valatud 13 meetri kõrguse monoliitbetoonist kellatorni.

 

3.lk

Kristel Neitsov. Kirikuseadustik ei unusta Kristuse
armastuskäsku

Alates esimesest advendist, 27. novembrist
elab EELK uue seadusetähe all – jõustunud on vastne kirikuseadustik.

Kristel Engman. Sünergiat luues

Ristikiriku teeb lisaks Kolmainu Jumalale
eripäraseks selle erisugune liikmeskond – selles on sama vaimu, ent erinevate
annete, oskuste ja huvidega inimesi. Seda nii koguduse realiikmete, töötegijate
kui ka vaimulike tasandil. See on kiriku suur rikkus ja tihti liiga
tagasihoidlikult või ebaotstarbekalt kasutatud ressurss.

 

4.lk

Lehekülje koostas Mari Paenurm.

Kumab valgust pikkade ööde tagant

Alanud advendiaeg annab meile võimaluse
oodata ja loota paremat, seda nii viimselt olulistes kui ka argistes asjades.
Tänases lehenumbris jagavad oma mõtteid neli kogudusetööga seotud inimest Eesti
eri paikadest. Küsisime neilt, mida tähendab ootusaeg neile, nende perele, oma
kogukonnale ja kogudusele ning mida see aeg enesega kaasa toob.

Perekeskus kutsub koolitusele

Perekeskus Sina ja Mina on loodud
eesmärgiga toetada emasid ja isasid lapsevanemaks olemise teel. Perekeskuse
põhitegevuse moodustavad Gordoni Perekooli suhtlemiskoolitused, mis põhinevad
hoiakul, et enamik keerulisi olukordi elus on võimalik lahendada nii, et kõik
osapooled on rahul ja keegi ei pea kellegi arvelt kaotama või võitma. 

Ootajad

Nipet-näpet, nikki-näkki

Retseptid

 

5.lk

Tiiu Pikkur. Saksamaale türgikeelset luteri kogudust
rajama

Esimesel advendil kolisid Anne ja Mika
Tuovinen koos tütarde Sarianna ja Sallamariga 
Lõuna-Saksamaale Mannheimi. Ees ootab misjonitöö sealsete türklaste
hulgas.

Meeli Pärtelpoeg. Ka pilkases pimeduses annab luule jõudu

Näitleja Linda Olmaru on ette valmistanud
luulekava Anna Haava kristlikust luulest ja on seda sel aastal esitanud kümme
korda.

Margus Kirja. Läbi loomise ning elu alguse

Jõelähtme kirikus õnnistati 6. novembril
leerilapsi ja pühitseti vanad uued aknad.

 

6. lk

Jaan Lahe, UI õppejõud. Surnud on elavad, elavad on surnud

Hiljuti ilmus Johannes Esto Ühingu
väljaandena Uku Masingu tõlge Philippose evangeeliumist. Nagu Tooma evangeelium,
nii avaldati seegi varakristlik teos esmakordselt Usuteaduse Instituudi
toimetiste sarjas ilmunud kogumikus «Studia ecclesiastica Orientalia» 1986.
aastal. Uustrüki eessõna autor, Usuteaduse Instituudi õppejõud Jaan Lahe
tutvustab seda evangeeliumi Eesti Kiriku lugejaile.

Uue kirjanduse tutvustus.