Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

EESTI KIRIK KÜSIB

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Millised reaalsed mõjutused on Porvoo ühisdeklaratsioonil E.E.L.K. kogudustele?

Lagle Heinla, E.E.L.K. Inglismaa koguduste praosti kt:

Küsimus Porvoo lepingu mõjust Välis-Eesti kirikule  tekitab mõneski vastakaid tundeid. Välis-Eesti kirik nimelt ei kirjutanud lepingule alla (teine interpretatsioon: jäeti välja). Et mõlemad Inglismaal töötavad vaimulikud on ordineeritud Eestis, siis oleme Porvoo all, samuti osa nooremaid koguduste liikmeid, kes on tulnud Eestist ja seal liikmeks astunud. Ilmselgelt valmistab selline keerulisus nii meile kui ka Inglise kirikule peavalu.

Asja teine aspekt: Inglise kiriku ja Eesti kiriku vahel oli leping olemas juba enne II maailmasõda, seda järgitakse ikka. Aga see ei ole Porvoo, kuigi Porvoo lepingu koostamisel võeti seda inspiratsioonina.

Kolmas külg: luterlaste olukord Inglismaal, kus osa on ja osa ei ole Porvoos, vajas reguleerimist. Otsustati kokku kutsuda töörühm, ka mina kuulun sinna. Hetkel toimuvad (juba teist aastat kestvad) läbirääkimised Inglise kiriku esindajate ja nende luterlike kirikute esindajate vahel, kes ei ole Porvoo liikmed (ingliskeelne luterlik kirik, lätlased ja veel mõnest teisest rahvusest kogudus; see on omakorda keeruline sisepoliitiline olukord).

Eesmärk on koostada Porvoo-sarnane dokument, millel oleks lokaalne mõju ehk mis puudutaks ainult Inglismaal asuvaid anglikaane ja luterlasi, kes ei ole kaetud Porvooga. Asi edeneb hästi ning selle aasta lõpul hakkame välja töötama dokumendi sõnastust. Siiani toimusid teoloogilised arutelud.

Samas teeme aktiivselt koostööd Inglise kirikuga ka vaatamata kahtlasele  Porvoo-olukorrale. Novembris tähistame aastapäeva Southwarki katedraalis, kuhu on kutsutud ka Välis-Eesti kirik.

Praktilises elus on meil lihtsam tänu Porvoole ja sõjaeelsele lepingule, kahe peale katavad need kõiki koguduse liikmeid, nii noori kui ka vanu. Mind on  kutsutud mitu korda anglikaani kirikusse jutlustama ja armulaua seadsin ka üks kord.

Laulatused on kõige parem näide, Eestist tulnud noortel on tänu sellele lihtsam Inglise kirikus laulatust saada, sama kehtib inglaste kohta, kes on soovinud abielluda või tulla meie kiriku liikmeks (neid on perekondlikel põhjustel mõni).

Hõlpsam on ka ristida – Porvool on mõju eelkõige nooremale generatsioonile ehk neile, kes on Inglismaale tulnud EELK liikmetena.