Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti Kirik küsib:

/ Autor: / Rubriik: Teoloogia / Number:  /

Milline on olnud Eesti roll Porvoo protsessis? Kuidas lepinguga ühinemise 10. aastapäeva meie kirikus tähistatakse?

Andres Põder, peapiiskop:

Porvoo lepingu 10. aastapäeva tähistavat kirikujuhtide kohtumist märtsis Walesis kandis tähendusrikas teema: «Tule, järgi mind!» Need Jeesuse sõnad viitavad kiriku ja kristlaste olulisemale ülesandele: lasta Jeesusel enda elu muuta, olla ehtne ja veenev, anda tema kutse maailmale edasi.

Porvoo ühenduse kirikujuhid püüdsid neid põhiküsimusi üheskoos taas läbi mõelda, alustada algusest – Jeesuse enda kutsest. See on ka kirikute ühtsuse ja ühise tunnistamise eeldus. Igale sõnale pühendati piiblitundide ja rühmatöödena üks päev. Lisandusid hommikused missad ja õhtupalvused, külaskäigud kogudustesse, sotsiaalasutustesse, teiste usundite pühakodadesse, et jälgida Jeesuse kutse realiseerumist tänases maailmas.

Tagasi vaadates tõdeti, et lepingu vaim on suurendanud kontakte ja ühistööd, toonud muutusi kirikute praktikas ja seadusandluses. Kohtumisel töötati välja uus prioriteetide kava, millele pühendada tähelepanu tulevikus. Oluline on hoida initsiatiivi ühiskonna arengus, olla ka vähemusena loov. Üheks ülesandeks on Porvoo põhimõtete laialdasem tutvustamine liikmeskirikute sees.

Seoses aastapäevaga pöörab meie kirik Porvoo temaatikale erilist tähelepanu septembris, sest EELK allkirjastas lepingu 8. septembril 1996. Samal kuupäeval, 8. septembril, on kavas pidada Porvoo-teemaline konverents ning õhtul kell 18 pidulik aastapäevamissa Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.