Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on aastad 2008 ja 2009 ristimise teema-aastateks

Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on aastad 2008 ja 2009 ristimise teema-aastateks. Teema-aastate eesmärgiks on ristimise väärtustamine ja teadvustamine nii meie kirikus kui ühiskonnas. Suuname üheskoos oma tähelepanu ristimise vaimulikule sisule, ristimiseelsele ja -järgsele õpetusele ning elule ristiinimesena. Otsime ja kasutame uusi võimalusi ja abivahendeid ristimise õnnistuse mõistmiseks ja sellest osa saamiseks: vestlusringe, koolitusi, õppematerjale, trükiseid, meediat, piiblitunde, konverentse, ristimis- ja palveteenistusi.
Ristimise teema-aastate projekti saab toetada omapoolsete algatuste ja annetustega (EELK Konsistoorium, Hansapank 221002160604, märksõna: «ristimine»).
Allikas: Peapiiskop Andres Põderi läkitus ristimise teema-aastateks