Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

EELK võtab vastu delegatsiooni Saksamaalt

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

EELK kauaaegne partner Põhja-Elbe Evangeelne Luterlik Kirik on ühinemas Pommeri Evangeelse Kiriku ja Mecklenburgi Evangeelse Luterliku Maakirikuga ning käesoleva visiidi eesmärgiks on partnerlussuhetesse uue mõõtme andmine osapoolte lisandumisega.
Aprillis EELK kirikukogul Türil sõnavõtuga esinenud Põhja-Elbe kiriku ülemkirikunõunik Wolf­gang Vogelmann tutvustas kolme kiriku ühinemisprotsessi kulgu ja taotlusi. Tulevikus peetakse kirikutöös tähtsaks kolme suunda. Oluliseks peetakse uuendusi liturgias, mille puhul keskseks märksõnaks on liturgilise toimingu läbiviija vaimne kohalolek. Lisaks veel misjonitöö viimist uuele tasandile ning suurema ühiskondliku vastutuse võtmist majanduslikes ja sotsiaalsetes küsimustes.
Wolfgang Vogelmanni sooviks on, et kolme Saksa kiriku ühinemine ei mõjutaks liialt partnerlust. «Kogudustevaheliste suhete kui aluse osas jääb paljugi endiseks, ent siiski soovime, et partnersuhetesse oleksid kaasatud ka kirikute juhatused ning omavahel ei kohtuks mitte ainult vastavad ametikandjad.»
Eestit külastava kaheksaliikmelise delegatsiooni koosseisu on kaasatud maakirikute sinodite presidendid, Põhja-Elbe kiriku misjoni-, oikumeenia- ja maailmateenistuse keskuse direktor. Vogelmann kinnitas, et Põhja-Elbe kirikuvalitsusega jääb EELK endiselt seotuks palgatoetuskassa kaudu ning samuti aidatakse jätkuvalt ehituses ja kirikukelli puudutavates küsimustes.
Põhja-Elbe, Pommeri ja Mecklenburgi kirik on ühinemiskõnelusi pidanud aastast 2003. Protsess on olnud keeruline ning läbirääkimised rasked, ometi on kõik kolm põhimõtteliselt ühinemise poolt. Aastaks 2011 tahetakse jõuda ühe Evangeelse Põhjakirikuni, mis hõlmaks kogu Põhja-Saksamaad ja oleks 2,5 miljoni liikmega üks suuremaid evangeelseid kirikuid Saksamaal.
Eelolev visiit annab kõigile osapooltele võimaluse arutada konkreetseid tulevikku puudutavaid küsimusi ning eestlased õpivad tundma uusi inimesi, kellega hakatakse partnersuhete vallas kokku puutuma. Delegatsioonil on kohtumine konsistooriumi liikmete ja kiriku töövaldkondade juhtidega, väljasõidupäevad Narva ja Tartusse; maakirikutest külastatakse Palamuse pühakoda.
Ette on planeeritud kohtumine kultuuriministri, muinsuskaitseameti peadirektori, riigikogu aseesimehe, Tartu linnapea ja ülikooli ning riigikohtu esindajatega.
Sirje Semm