Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

EELK UI usuteaduskond teatab

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

üliõpilaste vastuvõtust kolmeaastasesse humanitaarteaduste bakalaureuseõppesse praktilise usuteaduse alal (120 AP) ja kolmeaastasesse humanitaarteaduste bakalaureuseõppesse akadeemilise usuteaduse alal (120 AP). Avalduste vastuvõtt on alanud ja lõpeb 12. augustil.
Üliõpilaste vastuvõtt 2004. aasta sügisel toimub teist aastat uue 3+2 õppekava alusel, mille puhul on võimalik valida nii praktilise kui ka akadeemilise usuteaduse suuna vahel. Õpingute algusosas on pearõhk asetatud baasteadmiste kindlale omandamisele ja ainete omavaheliste seoste nägemisele, millele hilisemad, rohkem spetsialiseerumist nõudvad ained saaksid toetuda. Esimesena nimetatud praktilise õppesuuna lõpetanutel on võimalik edasi õppida meie kaheaastases magistriõppes ja omandada magistrikraad religioonipedagoogika alal. Teisena nimetatud akadeemilise õppesuuna lõpetanutel on edasiõppimise võimalus lisaks eelnimetatule ka akadeemilise usuteaduse magistriõppes. Mõlema suuna magistrikraad annab lõpetanule õiguse astuda soovi korral pastoraalseminari, mille läbimine on eelduseks vaimuliku ameti taotlemisele.
Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna arusaamu kõrgemast teoloogilisest haridusest on võimalik iseloomustada järgnevalt. Esiteks oleme veendunud, et haridus ja teadus, sealhulgas teoloogia, on akadeemiliselt vabad ja sõltumatud. Samas iseloomustab teoloogiaõpinguid vaimsus, mis on seotud eriala kiriklikkusega ning mis käib kaasas teoloogiaga kokkupuutes olevate inimeste veendumustega.
Teiseks lähtume põhimõttest, et õpingute suund, sisu ja teostusviis peavad pidevalt arenema ja uuenema, mida iseloomustab vaateperspektiivi avardumine. Kolmandaks ei taha me unustada, et arenemise taustaks ja tagatiseks on traditsioon ja klassikaline hariduspõhi, mis tähendab seda, et püüdleme väljakujunenud hariduslike põhimõtete püsimise ja järjekindla realiseerimise poole.
Sisseastumiseksamid toimuvad 23.-25. augustini Piibli tundmises, M. Lutheri «Väikese katekismuse» tundmises ja kirjandi kirjutamises. Lisanduvad võõrkeele tasemetest ja vestlus. Õppetöö on tasuline. Õppemaksu suurus õppeaastal 2004-2005 on 20 000 krooni, EELK liikmetele 9000 krooni.
Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123, Tallinn. Tel 644 9579, kodulehekülg http://www.eelk.ee/ui/
Randar Tasmuth,
UI usuteaduskonna dekaan