Algavad ristimise teema-aasta koolitused

Laste- ja Noorsootöö Ühendus kutsub koguduste vaimulikke ning laste- ja noorsootöötegijaid 7.–9. märtsini Kose pastoraati nädalalõpulaagrisse. Koolituslaager teemal «Ma olen ristitud! Ja mis siis?» pakub laste- ja noorsootöötegijatele head võimalust oma teadmisi täiendada ja juurutada ning värskendada.
Ristimise olemusest luterlikus perspektiivis räägib Pilistvere koguduse vaimulik Hermann Kalmus. Samas on koolituse eesmärk anda EELK laste- ja noorsootöötegijatele laiem vaatenurk ristimisele üldises mõttes ning ristimisest teistes konfessioonides on rääkima kutsutud Harju-Madise koguduse vaimulik Joel Siim. Mõlemad loengud lõpevad rühmatööga, kus arutatakse ühiselt loengu käigus tõstatatud küsimusi.
Lisaks saab laagripäevadelt kaasa praktilisi ideid, näiteks selleks, kuidas luua oma koguduses ülestõusmispühade meeleolu.
LNÜ noorsootööjuhi Mari-Ann Oviiri kinnitusel aitavad taolised ideepäevad luua tihedat koostööd lastetöötegijate ja noortejuhtide vahel. «Sellistel päevadel osalemine innustab lastetöötegijaid ja noortejuhte tegema kogudustes laste- ja noorsootööd, luues võimaluse avatud foorumiks, kus lastetöötegijad ja noortejuhid saavad vahetada kogemusi ja ideid.»
Sama oluline on Oviiri sõnul ka lihtsalt lõõgastumisvõimaluse pakkumine tänapäeva kiires ja tempokas maailmas, seetõttu on programmi lisatud ka kontsert, vaikuse retriit ning saun. Kuid leiab ka kehalist tegevust – Vana-Harju skaudimaleva pealik Aat Sarv viib läbi õhtuse seikluskasvatuse metsas.
LNÜ on võtnud selle aasta koolituste aluseks ristimise teema-aasta ja ühtlasi 2008. aasta juhtlause: Jeesus Kristus ütleb: Mina elan ja ka teie peate elama (Jh 14:19).
Peale märtsikuu koolituslaagri Kose pastoraadis korraldatakse ristimise teemal sel aastal veel kaks koolitust.
Suvel, 31. juulist 2. augustini toimub Olustveres suveseminar «Tere tulemast perekonda», kus käsitletakse ristivanema teemat – ristivanem kui kasutamata ressurss koguduses, ning sügisel, 12.–13. septembrini peetakse EELK praostkondade laste- ja noorsootöötegijate kontaktisikutele koolitusseminar teemal «Vabatahtlikkus pole vabandus!» Viimane hõlmab endas vabatahtlike tööd kirikus ja koguduses üldiselt.

Merje Mänd