Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ajalooline sündmus Toomkirikus – ametisse pühitseti neliteist preestrit

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

Tallinna Toomkirikus pühitseti ametisse 14 preestrit.

Tallinna Toomkirikus pühitseti ametisse 14 preestrit.

Teisipäeval, 5. juunil kogunes Tallinna Piiskoplikku Toomkirikusse aukartustäratav hulk inimesi, paljud neist lillekimpudega varustatult.

Sündmus, mis siin teoks sai, oli ka ajalooline – esimest korda pärast taasiseseisvumist ja teist korda EELK 90aastases ajaloos üldse pühitseti korraga ametisse 14 preestrit. Sama suur arv vaimulikke ordineeriti 1938. aastal.

Teenistuse viis läbi peapiiskop Andres Põder, jutlustas assessor dr Ove Sander, kaasa teenis assessor Joel Luhamets. Orelil mängis Ene Salumäe.

Preestri ametisse pühitseti Margus Kirja (Jõelähtme koguduse õpetajaks), Ants Kivilo (Pärnu praostkonna vikaarõpetajaks), Jaanus Klaas (Anna koguduse õpetajaks), Eve Kruus (Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks), Tarmo Linnas (Viru-Jaakobi koguduse õpetajaks), Mait Mölder (Võru praostkonna vikaarõpetajana teenima Pindi kogudust), Urmas Paju (Tartu praostkonna vikaarõpetajana teenima Võnnu kogudust), Jaak Pärnamägi (Võru praostkonna vikaarõpetajana teenima Mehikoorma kogudust), Urmo Saks (Muhu koguduse õpetajaks), Enn Salveste (Viru praostkonna vikaarõpetajaks), Kristjan Simson (Kärdla koguduse õpetajaks), Kristi Sääsk (Suure-Jaani koguduse õpetajaks), Tauno Toompuu (Viru praostkonna vikaarõpetajana teenima Simuna kogudust) ja Anna-Liisa Vaher (Viljandi praostkonna vikaarõpetajana teenima Tarvastu kogudust). Kõik nimetatud on EELK Konsistooriumi otsusega määratud ametisse alates 6. juunist.

Märtsis ordineeriti preestriks kaks sama kursuse lõpetanut – Tõnu Tarema ja Toomas Nigola.

Peapiiskop Andres Põder ütles preestrikandidaatide poole pöördudes, et nad on meie kiriku sajanda aasta viimase kümnendi alustajad. Jutlustaja, usuteaduse instituudi pastoraalseminari juhataja, assessor dr Ove Sander nimetas sündmust eriliseks ja tänas piiskoppe ning kirikuvalitsust, et selline diakonite rühm koostati.

Erilise tänu pälvisid ka diakonid, kellel ei olnud kerge õppida tegeliku kogudusetöö kõrvalt. Sander hoiatas tulevasi preestreid ühe tänapäeva vaimuliku teenimisega kaasneva ohu, s.o läbipõlemise eest. Teenimisel väga ilmalikus keskkonnas, suure tööhulga ja kõrgete ootuste ning eesmärkidega võib nii juhtuda.

Kõik ametisseseatud on töötanud, kes kauem, kes vähem, diakonitena ja jätkavad nüüd EELK preestritena.

Pärast ametirüüsse riietamist ütles peapiiskop: «Armas kogudus. Apostlite pärimuse kohaselt on need vennad palve ja käte pealepanemise läbi pühitsetud preestriks. Võtke nad vastu kui Kristuse sulased, kandke neid palvekätel ja olge neile nende töös igati toeks.»

Tiiu Pikkur