Ajalehest Eesti Kirik nr. 8.-9 saab veel lugeda

Lk. 2 UUDISED
– Lea Jürgenstein. Pärnu kogudus külas sõpruskogudusel

Lk. 9 MUUSIKA
– Mart Jaanson .Ilmus Ruhnu kiriku lauluraamat
Lõppenud aastal toimus meie kirikus Roman Toi nimeline uute kirikulaulude konkurss, mille reglemendis oli ette nähtud, et uueks lauluks loetakse vaid neid, millel uued nii tekst kui ka viis.

Lk. 10
Märt Väljataga. Ajakiri Vikerkaar religioonist
Veebruari algul ilmus kultuuriajakirja Vikerkaar erinumber, mille tulipunktis on ajaloolise Jeesuse küsimus kitsamalt ja religiooniteemad laiemalt.