6.11 MTÜ Domus Petri Kogu pakkus lastele tuge ja süüa

Valga Peetri-Luke koguduse majas Laial tänaval oli sügisvaheaeg lasterohke. Keeruliste peresuhete või tagasihoidlike majandusvõimalustega lapsed said koolipriiuse

Esmaspäevast reedeni meisterdati, lauldi, joonistati, käidi koos jalutamas ning söödeti luiki, mängiti ja aeti lihtsalt juttu.

«Kokku käis vaheajal meie majas 38 last,» ütles Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja Heino Nurk. «Tõsi, kõik nad ei käinud päris igal päeval siin. Enamasti oli neid korraga 20–30 ringis. Oli ka lapsi, kes käisid siin kõik vaheaja päevad.»

Päikeselised ja abivalmid lapsed

Koguduse vikaarvaimulik Malle Kruusma rääkis vaimustusega oma noortest sõpradest. «Me meisterdasime ja joonistasime üheskoos. Koguduse organist Jüri Goltsov laulis meiega. Laste joonistused olid päikeselised ja nad ise väga abivalmid. Näiteks viisid nad mind ekskursioonile, sest tunnen Valga linna veel halvasti,» rääkis särasilmne naine.

«Kuigi lapsed olid kutsutud siia kella kümneks, olid mõned neist kohal juba tund-poolteist varem. Peamiselt on nad 10–12aastased, aga ka nooremad-vanemad,» lisas kõneleja.

Koguduse maja kokk Liidia Nael ütles, et tema on koolivaheaegadel lastele süüa teinud juba seitse aastat. «Mõni noor on siin majas käinud lapsest saadik, mõni aga on selle ajaga päris suureks kasvanud,» tõdes Liidia, kes sööjate hinnangul valmistab väga maitsvaid toite.

Valga linna sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel ütles, et ta enam päris täpselt ei mäletagi, kui kaua koguduse ja linna koostöös laste toitlustamisega vaheaegadel on tegeldud.

«Alguses olid meil lühemad laagrid, aga paar viimast aastat oleme püüdnud sisustada ja toitlustada terve vaheaja,» rääkis Meeli Tuubel. «Keskmiselt käis suvevaheajal söömas umbes 50 last. Rahanumbrites tähendas sügisvaheajal laste toitlustamine meile 6600kroonist kulu,» lisas ta.

Suvist koolivaheaega aitas Valga lastel diakooniamajas sisustada neli inimest. «Näiteks noore teoloogiatudengi Mihkel Laari jaoks oli lastega töö alguses pisut raske, aga ta kogus end kiiresti. Kui kool peale hakkas ja Laar Tartusse tagasi läks, olid lastel isegi pisarad varuks. Nad igatsevad teda senini taga,» kinnitas koguduse õpetaja Heino Nurk.

«Sügis- ja talvevaheaja sisustamiseks kirjutas siin tegutsev MTÜ Domus Petri Kogu hasartmängumaksu nõukogule projekti, millest rahastati vaid kolmandik. Kahjuks jäi näiteks väljasõit Otepääle seepärast tegemata,» lisas ta.

Praegu ootab vastust juba järgmine projekt «Suureks kasvamise klubi».

«Tahaksime lastele pakkuda paar-kolm korda kuus huvitegevust ja õpetada neile täiskasvanuea oskusi. Samuti sisustada järgmisi koolivaheaegu,» rääkis Nurk. «Näiteks, et poisid oskaksid teha lipsusõlme. Või teaksid lauakombeid ja seda, kuidas ja millal ust avada. Juhendajaid peab olema kindlasti kaks – nii mees- kui naissoost. Ja ilmselt vahel tuleb kõnelda poiste ja tüdrukutega erinevatel aegadel.»

Raske oli pisaraid tagasi hoida

Malle Kruusma nimetas imetlusega Valerit, kes õpib Valga vene gümnaasiumi seitsmendas klassis. «Ta aitas mul tõlkida, oli väiksemate suhtes tähelepanelik ja tohutult abivalmis. Väga eriline noor inimene, kellel on keeruline saatus,» jäi Malle Kruusma mõtlikuks.

«Tead, kõige raskem oli pisaraid tagasi hoida, kui üks väike tüdruk reedel palus, et ma teda musitaksin ja kallistaksin nii palju, et järgmise vaheajani jätkuks. Hingesoojusest tundsid lapsed tegelikult kõige rohkem puudust,» sõnas Malle Kruusma.

—————————————-

Laste toitlustamine

Valga linn kindlustab koolivaheaegadel umbes 50 lapse toitlustamise.

Linnaeelarves on sotsiaalsete erivajadustega perede laste toitlustamiseks ette nähtud 50 000 krooni.

MTÜ-lt Domus Petri Kogu hasartmängumaksu nõukogule esitatud projektist rahastati kolmandik ehk umbes 9000 krooni.

Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Ülla Visnapuu sõnul teistel Valgamaa omavalitsustel nii suuri riskirühmade laste koolivaheaja sisustamise ja toitlustamise projekte pole

. «Taheva ja Karula vald on suviti korraldanud noortele töömalevat,» teadis ta. «Teiste valdade kohta mul ülevaade puudub.»

Valgamaalane, 6. novembril 2007