6.09 Pühapäevakoolides lastel tegemisi jagub

Koos päris kooliga alustavad paljudes kogudustes tööd pühapäevakoolid, mis soovivad anda lastele mõtlemisainet oluliste eluväärtuste üle ning sisustada huvitavalt teismeliste vaba aega.
Paide Püha Risti koguduse juures alustas eelmisel aastal Algur Kaerma eestvedamisel tööd huvikool Kiikajon, kes on pidanud juba sellegi aasta plaane

.
Eelmisel aastal tegid Kiikajoni lapsed reisi Peipsi–äärsete vanausuliste juurde ja käisid Albu vallas rabamatkal, oktoobri algul tahavad nad sõita päevaks Kuremäele. «Pühapäevakool on koht, kus laps saab lisa aatelises, eetilises ja moraalses kasvatuses,» selgitas Kaerma. «Töö on mahukas, nõuab kannatust ja raha, kuid on kindlasti väärt iga kulutatud minutit ja senti.»

Püha Risti koguduse lapsed kogunevad pühapäeviti pärast jumalateenistust pastoraadis, neid juhendavad koguduse liikmed. Eelmisel aastal valmistasid nad ette jõulunäidendi, mida tahavad teha selgi aastal.

Ilma kohaliku koguduse toeta käib pühapäevakoolilaadne lastetöö juba mitu aastat Koigis.
Samast pärit ja praegu Tallinnas elav Jaana Eskor ütles, et vajadust lastega tegeleda tajus ta teravalt mitme aasta eest, pärast üht Koigis toimepandud kuritegu, millesse olid segatud noored. «Olen püüdnud leida endale appi inimesi, kel on huvitavaid ideid, et rääkida lastele kristlikest tõdedest neile vastuvõetaval viisil ja näidata, et elus on väärtusi, mille nimel pingutada,» selgitas ta.

Üritused kannavad nime «Lahe lastekas» ja «Lahe noortekas» ning leiavad aset kord kuus kultuuriseltsi ruumes. Üritustest annavad teada kuulutused.

Et pühapäevakoolid tihtilugu suurearvulised pole, teeb näiteks Ambla koguduse pühapäevakool agarat koostööd Tapa ja Lehtse kogudustega.

Pühapäevakooli õpetaja Ly Linnasmäe ütlust mööda löövad lapsed kaasa ka üle–eestilises kavandis «Juhhei!», mille kestel esinevad Eesti eri paigus.

«Juhhei!» on laste laululiikumine, mis sai alguse ühest Võru lasterikkast perest, kes algul tõlkis lustakaid Soome kristlikke laule, aga hiljem hakkas neid ka tegema.

Linnasmägi sõnas, et lauludega käib kaasa palju liikumist ja need meeldivad oma rõõmsa esituslaadiga lastele väga. «Sel nädalavahetusel laulame perepäeval Tallinnas Hirvepargis, samuti teeme kaasa Eesti esimeses kristlikus muusikalis,» lausus ta.

Uutmoodi läheneb tänavu lastetööle Järva–Peetri kogudus, kus pühapäevakooli tavapäraste tundide asemel on kord kuus lastejumalateenistus.

Koguduse õpetaja Lea Heinaste ütles, et lapsed saavad ühiskonnast küll palju teadmisi, kuid hingeharidust need ei asenda. «Et vanemad isegi ei tea alati, kuidas oma lastele olulisi väärtusi edasi anda, tuleme neile appi ja püüame teha seda koos,» selgitas ta.

PÜHAPÄEVAKOOLID JÄRVAMAAL

Paide Püha Risti koguduse huvikool Kiikajon teeb oktoobrist reisi Kuremäele, lähim teave koguduse kantseleist.

Järva–Peetri kirikus on 30. septembril kl 12 mihklipäeva lastejumalateenistus, edaspidi on lasteteenistused kuu esimesel pühapäeval.

Järva–Jaanis on pühapäevakool kahes vanuserühmas laupäeviti pastoraadis.

Ambla ja Anna kirikus alustab pühapäevakool oktoobris, lähim teave koguduste kantseleist

.
Paide metodisti kirikus algab pühapäevakool 9. septembril kl 11 kahes vanuserühmas (3 – 10a ja 11 – 14a).

Türi adventkirikus on pühapäevakool igal laupäeval kl 10 – 11 eraldi eelkooliealistele ja kooliealistele.

Koigi kultuuriseltsi ruumes on kord kuus kristlik lasteüritus «Lahe lastekas» ja «Lahe noortekas».

Türi kristlikus misjonikoguduses Türi postimaja teisel korrusel on pühapäevakool igal pühapäeval kl 11 eraldi kuni 7aastastele ja 8 – 12aastastele.

Järvamaa kristlikus keskuses on lastetunnid pühapäeviti jumalateenistuste ajal kl 16 – 18, beebihoid. Noorteüritustele on oodatud lapsed 12. eluaastast, täpsem teave kogudusest.

Järva Teataja, 6. septembril 2007