28% maailmast pole kuulnud evangeeliumi

/ autor: ek / rubriik: Määratlemata / ilmunud:  /

Missioloogide D. B. Barretti, T. M. Johnsoni ja P. F. Crossingi igal aastal koostatava maailmamisjoni ja religioonide ülevaatestatistika järgi elab aastal 2008 maailmas 6,7 miljardit inimest.

Neist 33,3% on kristlased, 21,1% moslemid, 13,2% hindud. 11,4% ei oma kindlat religiooni. Budiste on 5,8%, hiina usundeid järgib 5,7% ning rahvausundeid 3,9%. Ateistideks loeb end 2,2%, uus­usundeid pooldab 1,6%. Sikhid moodustavad 0,3% ning judaistid 0,2% maailma elanike koguarvust.
Maailma rahvastik suureneb 1,19% ehk 219 000 inimese võrra ööpäevas, arvestades nii sünde kui surmasid. Kõikide usundite järgijatest kõige kiiremini kasvab moslemite hulk: kasvuprotsent 1,78. Järgnevad sikhid (1,48%), hindud (1,33%), kristlased (1,30%) ja rahva­usundite pooldajad (1,0%). Teiste kasvuprotsent jääb alla ühe. Kõige vähem suureneb religiooni mitte omavate inimeste hulk: 0,05%.
Kristlaste hulgas on enim roomakatolikke – 1,1304 miljardit. Nn sõltumatutel kirikutel on 422,6 miljonit liiget. Protestante on 386,6 miljonit, ortodokse 252,8 miljonit, anglikaane 82,7 miljonit. Kõige kiiremini kasvavad sõltumatud kirikud ja kõige aeglasemalt ortodoksi kirikud.
Kristlased elavad tänapäeval enamasti lõunapoolkeral, kus neid on 1,3313 miljardit ehk 63,2% põhjapoolkera 776,6 miljoni ehk 36,8% vastu. Maailmamisjon suundub järjest selgemalt kõikjalt kõikjale ning põhjapoolkera kristlased peavad misjonitöö mõtestamises järjest enam arvestama usukaaslastega lõunast.
Üldse pole evangeeliumi kuulnud 1,9 miljardit inimest ehk 28% maailma elanikkonnast.

Ajalehest Lähde 2/2008
refereerinud Piret Riim

Vt ka: http://www.ekumenia.fi/tilastoja/uskonnot_ja_maailmanlahetys_tilastoissa_2008/ ;
http://www.gordonconwell.edu/ockenga/globalchristianity/resources.php