20.05 Kuldleer Keila Miikaeli kirikus

 Leerilapsed 1958. aastal

Luterliku kiriku üks iseloomulikke tunnuseid on leeriõnnistamine. Sõna „leer“ laenati saksa keelest ja tähendab „õpetust“. Selle mõistega tähistatakse nii leeriõnnistamisele eelnevat koolitust kui ka õnnistamist ennast.

Leeriskäinu tunnistab oma isiklikku usku ning saab kiriku täieõiguslikuks liikmeks (mis muuhulgas annab õiguse tulla armulauale). Veel enne viimast maailmasõda oli suurele osale eestlastest loomulik, et teatud vanuses – peamiselt 16.-18. eluaasta vahel – mindi leeri. Tollal sümboliseeris leer ühtlasi inimese täiskasvanuks saamist. Leeriõnnistamine seljataga võis takistamatult abielluda ja astuda nö iseseisvasse ellu.

Pole juhuslik, et nõukogude okupatsioon asus kohe kiriku leeritööd ründama. Kommunistlik noorsugu ei võinud ju ometi ristiusku tunnistada! Umbes paarikümne aasta jooksul peale II maailmasõda ei kandnud usuvastane kihutustöö veel kuigi palju vilja. Viiekümnendatel aastatel toimusid Eestis väliste olude kiuste viimase saja aasta pea kõige suuremad leeriõnnistamised. Tõsiseks vajakajäämiseks oli küll leeriõpetuse puudumine, mille valitsev režiim rangelt ära keelas.

Ajapikku õnnestus okupatsioonivõimudel oluliselt kujundada ühiskondlikku arvamust kiriku suhtes. Taotleti ilmselt teadlikku vaenulikkust, ent saavutati enamuse ükskõiksus. Seitsmekümnendate aastate kriitilise madalseisu ja üheksakümnendate alguse eufooria järel on tänaseks leerist saanud võimalus, mida kasutatakse üha teadlikumalt – st mitte lihtsalt kombe pärast. Seetõttu tulevad täna leeri nii kooliealised, kuid ka juba üle keskea inimesed. Kõik nad on kirikus oodatud.

Leeriõnnistamise kõrval pühitsetakse luterlikus kirikus ka kuldleeri. See tähistab viiekümne aasta möödumist leeripäevast. Kuldleer annab võimaluse meenutada aastakümnete tagust aega, kohtuda oma kunagiste leerivendade ja –õdedega ning – mis kõige tähtsam – uuendada isiklikku suhet Jumala ja kirikuga. Käesoleva aasta 13. juulil toimub Keila Miikaeli kirikus kuldleeri jumalateenistus neile, kes käisid leeris 1958. aastal.

Seetõttu kutsume kõiki asjaosalisi osa võtma! Oma soovist osaleda palume eelnevalt teatada kas koguduse kantseleisse (tel 604 4808 ) või koguduse õpetaja Marek Rootsile (mob  519 315  01 ).

Rõõmsa ja õnnistatud kohtumiseni Keila Miikaeli kirikus!

Marek Roots
Keila Miikaeli koguduse õpetaja

Harju Ekspress, 19. mail 2008