19.09 Usuteaduse instituut avab diakoonia magistriõppe

Õppekavad on uudse interdistsiplinaarse lähenemisega diakooniale, kus üliõpilased õpivad 2aastase kursuse jooksul lähemalt tundma diakoonia teoloogilisi ja metodoloogilisi lähtekohti, Euroopas ja Eestis toimuvaid sotsiaalpoliitilisi protsesse, väärtustepõhise juhtimise ja kutse-eetika aluseid. Diakooniatöö korralduse õppekava pöörab lisaks eelpool nimetatule süvendatud tähelepanu diakoonia organisatsioonide juhtimisele ja sotsiaalteenuste korraldamisele.

Diakoonia magistriõppekavale oodatakse õppima inimesi, kellel on teoloogia bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud tase. Õppekava keskendub praktilisele teoloogiale ja lõpetajale antakse usuteaduse magistri kraad. Diakoonia magistriõppekava on vaadeldav 3+2 õppekavade süsteemis, kus 3-aastasele bakalaureuseõppele teoloogias järgneb 2-aastane diakoonia-alane spetsialiseerumine magistri tasandil.

Lõpetajad võivad asuda tööle kaplanina, koguduse vaimulikuna või nendega võrdsustatud töökohtadel, lisavõimalusena koguduse diakooniatöötajana, sotsiaalvaldkonna ja tervishoiu (mitte)tulundusühingutes.

Diakooniatöö korralduse magistriõppekavale oodatakse õppima inimesi, kellel on humanitaarteaduse, sotsiaalteaduse või terviseteaduse bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud tase. Õppekavasse on integreeritud sotsiaaltöö, halduse, juhtimise ja teoloogia valdkonna ained ning lõpetajale antakse sotsiaalteaduse magistrikraad. Diakooniatöö korralduse magistriõppekava on vaadeldav 3+2 õppekavade süsteemis, kus 3-aastasele bakalaureuseõppele humanitaar-, sotsiaal- või terviseteaduse alal järgneb 2-aastane diakooniatöö korralduse alane spetsialiseerumine magistri tasandil.

Omandatud pädevused annavad võimaluse töötada koguduse diakooniatöötajana, kiriku või koguduse või teenuse osutamisele orienteeritud (mitte)tulundusühingu juhina.

Dokumentide vastuvõtt toimub kuni 11. oktoobrini 2007

Sisseastumisel tuleb esitada

1. avaldus (vabas vormis)
2. bakalaureuse- või sellega võrdsustatud akadeemilise kraadi olemasolu kinnitava dokumendi koopia
   a) diakoonia magistriõpe eeldab bakalaureusekraadi (või sellega võrdsustatud akadeemilise kraadi) olemasolu teoloogias.
   b) diakooniatöö korralduse magistriõpe eeldab humanitaarteaduse, sotsiaalteaduse või terviseteaduse bakalaureusekraadi
3. elulookirjeldus
4. 3 fotot (3×4)
5. passi või ID-kaardi koopia
6. koguduse vaimuliku kirjalik soovitus, kui taotletakse õppemaksu soodustust

Reedel, 12. oktoobril 2007 toimuvad vastuvõtukatsed Usuteaduse instituudi ruumes, aadressil Pühavaimu 6, Tallinn.

Kell 10.00 Kirjalik teoloogilisi põhidistsipliine hõlmav test Diakoonia õppekava alusel õppida soovijatele või
essee Diakooniatöö korralduse õppekava alusel õppida soovijatele.

Kell 14.15 vestlus üliõpilaskandidaatidega.

Kõigile sisseastujatele algab õppetöö esmaspäeval, 15. oktoobril kell 10.00 palvuse ja avaaktusega.

Õppimine on Usuteaduse instituudis tasuline: soovituskirjaga EELK liikmele õppemaks 10 000 kr, soovituskirjaga EKN liikmetele 15 000 kr ning teistele 20 000 kr.

Laupäeval, 20. oktoobril on kõik oodatud diakooniakonverentsile, kus ettekandeid peavad rahvusvaheliselt tunnustatud diakoonia-uurijad ning asjatundjad.

Lähem teave:

Vaike Salveste

e-post: vaikele@gmail.com

tel: 562 07014