17.05 E.E.L.K. Kanada praostkonna sinod Hamiltonis

Sinod, mis pidi toimuma 8. märtsil s. a., kuid jäi ära ilmastikuolude tõttu, peeti 26. aprillil Hamiltoni koguduse kiriklas.

Kohal olid õpetajatest peapiiskop dr. Andres Taul, õpetaja Ahro Tuhkru, praost Hannes Aasa ja praost emeeritus Tiit Tralla. Osaliselt võttis sinodist osa interneti kaudu ka abipraost Walter Johanson Vancouverist. Kogudusi esindasid: Hamiltoni Härnald Toomsalu ja Helju Riimand, St. Catharine’i Viia Hanright ja Endel Hert, Toronto Peetri kogudust Olev Maimets ja Toronto Vana-Andrese kogudust Heikki Paara. Kohal oli ka praostkonna sekretär Leena Liivet ning laekur Inge Aloe. Montreali koguduse õpetaja Heino Laaneots puudus haiguse tõttu.

Sinod algas praost Hannes Aasa avapalvusega, mille järel peapiiskop dr. Taul andis põhjaliku aruande E.E.L.K. (väliskirik) ja EELK (kodukirik) ühinemise eeltöödest. Selgus, et see töö jätkub järgnevate nädalate ja kuude jooksul, mille järel E.E.L.K. Konsistoorium ootab ka kinnitust E.E.L.K.. Kirikukogu poolt. On loota, et mõlemad konsistooriumid ja kirikukogud jätkavad tööd Issanda tööpõllul, meie rahva ja kiriku ühiseks kasuks.

Järgnes hommikupalvuse formaadis jumalateenistus, kus jagati ka armulauda ja seda toimetasid praost Aasa ja õpetaja Tuhkru. Järgnes traditsiooniline pildistamine, mille järel kutsuti lõunaeinele, serveeritud Hamiltoni koguduse daamide poolt, keda abistasid ka nooremad jõud.

Peale lõunaeinet jätkus sinod päevakorra järele ja järgmiseks olid praostkonna aruanded. Tegevusaruande esitas praost Aasa, millest selgus, et on peetud kaks koosolekut ja on organiseeritud kaugemate koguduste teenimist. Õpetaja Tralla sõnavõtust selgus, et kaalutakse Eesti Kiriku väljaandmist viia kokku Eesti Eluga, tehes seda neli korda aastas, kusjuures sisu eest vastutab praostkond ja tehniline osa on Eesti Elu hooldada. Selleks on läbirääkimised käimas.

Majandusaruande esitas Inge Aloe, millest selgus, et praostkonna majandus on rahuldav. Kuna eelmisel korral jäi millegipärast revisjonikomisjon valimata, siis revideeris praostkonna asjaajamist endine revisjonikomisjon, kes leidis, et asjaajamine on korras ja dokumentidega tõendatud. Protokolli luges ette Heikki Paara.

Praostkonna tegevus jääb kulgema eelmiste aastate eeskujul; see aruanne ning ka eelarve võeti vastu esitatud kujul.

Koguduste esindajate aruannetest selgus, et kõik kogudused „maadlevad“ samade probleemidega — majanduslikud puudujäägid ja liikmete vähenemine. Tõsteti üles kakskeelsete jumalateenistuste küsimus. Leiti, et see oleks sobiv, kui jumalateenistusel on küllaldaselt neid, kellele ainult eestikeelne teenistus jääb arusaamatuks. Vanem generatsioon (kes on ka peamised koguduste ülalpidajad) tahab ikkagi kuulda jumalasõna oma emakeeles.

Eelmise aasta sinodi protokoll, mis jäi algul ette lugemata, loeti ette ja võeti vastu, esitatud Heikki Paara poolt väikeste parandustega.

Koosolekul algatatud küsimused — kuigi seekordsel sinodil polnud valimisi ette nähtud, leiti, et on vaja valida revisjonikomisjon ja esitati kandidaadid: Heikki Paara, tagavaraliikmeks Härnald Toomsalu.

Järgmine sinod otsustati pidada 28. märtsil 2009 ja Vana-Andrese kirikus, kutse sinna andis koguduse esindaja Heikki Paara.

Läbirääkimiste all sõnavõtte polnud ja sinod lõppes praost Aasa palvesõnadega.

Eesti Elu, 16. mail 2008