Viimast korda hõimurahvaste juurde

19.03.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Misjonärid Anu ja Juha Väliaho õnnistati ka Tallinna Jaani kirikus järjekordsele tööperioodile Venemaal.
Anu (vasakult teine) ja Juha Väliaho (istub) alustasid teekonda uude misjonipaika Tallinna Jaani kirikust õpetaja Mika Tuovineni (vasakul) läkitussoovidega. Foto: Kirsti Malmi
Seekordne minek neljaks aastaks valdavalt soomeugrilastest koosnevatesse kogudustesse Ingeri kiriku Uurali praostkonnas jääb misjonäripaaril ilmselt viimaseks enne pensioniaastaid.
Õpetaja Jaan Tammsalu, kes koos misjonär Mika Tuo-vineniga EELK Misjonikeskusest Väliahodele ning nende tööle Jumala õnnistust palus, kommenteeris sündmust:
«Meil on suur ja ilus kodukirik. Teame, et meie hõimurahvaste juures, kus need kaks inimest on juba 15 aastat ilusat tööd teinud, ollakse õnnelikud, kui saadakse mõnes väikeses toaski kokku tulla, et koos Jumalat paluda ja tänada. On loomulik avada meie suure kiriku uksed ja paluda koos 600–700 koguduseliikmega õnnistust neile, kes on valmis minema sinna, kus on võrratult palju vähem kui meil: pole oma riiki, pole alati oma keeltki enam, vaid räägitakse vene keelt.
Kui misjonärid tulid palvega neile siin õnnistust paluda, siis tundus selleks mõistlikem aeg vabariigi aastapäev, kui meeleolu on ülev ja eestlastel tänu südames. Siis on võimalik mõista, et kui sul midagi on, siis on sul rohkem ainult juhul, kui sa seda jagad.»
Pärast jumalateenistust usutles Mika Tuovinen kiriku keldrisaalis misjonitunnis kolleege: kas nad pole loodus-usundiga kokku puutudes Jeesuses kui ainsas tees Jumalani kahtlema hakanud?
Anu selgitas, et talle lausa meeldivad loodususuliste palve- ja ohvripeod, mis meenutavad piknikku – võetakse toidud ja minnakse loodusesse. Ohverdamine Anule enam ei meeldi, aga kuna temagi armastab loodust ja kõik, mis Jumal on loonud, on hea, siis ta saab neist inimestest hästi aru: kes pole kohanud elavat Jumalat, sellele tundub loodus palvetamiseks parim paik.
Anul tekkis nende pidude mõjul soov korraldada samuti looduses pidu, kus loodusjumalate asemel palvetatakse elava Jumala poole. Maride pered kutsuti jõe äärde, kus lapsed said joosta. Koos lauldi, keedeti kartuleid ja küpsetati liha, peeti piiblitund ja palvetati elava Jumala poole. Kohalikud tunnistasid ettevõtmise tänuga omaks: see oli meie pidu!
Juha Väliaho kinnitas, et temalgi pole kahtlust tekkinud. Apostel Pauluse sõnul kummardavad paganad Looja asemel loodut. Esimene käsk aga ütleb: sul ei pea olema Issanda kõrval teisi jumalaid. Seega on selge, et loodus-usuliste mõtteviisis on midagi valesti.
Piret Riim

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)