Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Vennastekoguduse sinodil vaadati tulevikku

06.04.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Vennastekoguduse eestseisuse liige Agu Kaljuste ligi paarisaja aasta vanuse Hageri palvemaja ees. Sirje SemmEesti Evangeelse Vennastekoguduse (EEVK) aastasinodil Tallinnas Endla tänava vennastekoguduse keskuses oli kohal 40 saadikut üle Eesti, isegi mere tagant Saaremaalt.
Päevakorras oli lühike jumalateenistus, 2010. a tegevuse aruanne, majandusliku aruande ja eelarve esitamine ja kinnitamine, peavanema ja eestseisuse valimine ning lõpuks sõnavõtud ja jooksvad küsimused. Lauldi ühest kannatamisaja laululehest.
Alguspalve pidas vend Aare Kimmel. Peavanem Eenok Haamer pidas jutluse ja mälestas aasta jooksul igavesse koju kutsutuid. Meil on olnud kaotuste aasta. Eriti raske meie jaoks on olnud kuulutajate vendade Priit Rannuti ja Voldemar Ilja kojuminek.
Heas üksmeeles
Põhikirja kohaselt valitakse peavanem ja eestseisus salajasel hääletusel viieks aastaks. Üks periood oli otsa saanud. Peavanema kandidaatideks esitati viis sinodisaadikut, kellest kolm ennast taandasid. Jüri Pootsmaa ja Eenok Haamer nõustusid kandideerima. Salajasel hääletusel valiti 35 poolthäälega peavanemaks taas Eenok Haamer, kes tänas sinodit ja Jüri Pootsmaad, et ta nõustus kandideerima.
Esitati kaheksa eestseisuse liikmekandidaati. Valituteks osutusid Marika Kahar, Marek Roots, Katrin Krienitz, Agu Kaljuste ja Aivar Villems. Peavanem tänas pikaaegset eestseisuse liiget Avo Lendi ustava töö eest. Neljast esitatud kandidaadist valiti revisjonikomisjoni Urve Põld­oja, Toomas Mäeväli ja Anu Lust.
Marek Roots, kes on vennastekoguduse vaimulike loosungite eestikeelse väljaande toimetaja, esitas küsimuse, kas järgmise aasta loosungiraamatu pealkirjaks jääb «Loosungid», nagu on Herrnhuti väljaandel ja meie 2011. aasta raamatul, või paneme pealkirjaks «Vaimulikud loosungid». Vaimulikud loosungid on ka selle aasta väljaande tiitellehel. Häälteenamusega otsustatakse kaanele kirjutada «Vaimulikud loosungid».
Katrin Krienitz, kes on kutsutud Ülemaailmse Vennaste Uniteedi Mandri-Euroopa sinodi juhatuse poolt rahvusvahelise komisjoni liikmeks, peab osa võtma otsustamisest, milliseks kujuneb vennastekogudus tulevikus. Et mõned Euroopas esitatud kujundamisettepanekud on liiga ootamatud, siis pidasid sinodisaadikud tema osalemist komisjoni koosolekul 9. ja 10. aprillil Saksamaal Gnadaus vajalikuks.
Täname Issandat, et sinod kulges heas üksmeeles. Lõpupalve pidas Aare Kimmel, õnnistas Eenok Haamer.
Liberaalsed tuuled
Mõni sõna selgituseks. Olen koos Katrin Krienitziga esindanud Euroopa sinodeil EEVKd. Muret teeb, et vägisi tahetakse seal vennastekogudusse sisse tuua homopartnerluse õnnistamist ja muudki. Väga liberaalsed tuuled puhuvad maailmas! On arusaamatu, kui usus vaimsele süvenemisele Jee­susesse Kristusesse suunatud kogudus oleks nagu kaotamas oma olemust ja püüab leida vahendeid kaasajastumiseks, samastumaks selles maailmas valitsevate trendidega.
Selle põhjuseks võib olla kartus liikmete arvu vähenemise pärast. Aga modernsusega ei hoita kedagi kirikus või koguduses kinni. Igatsus pattude andekssaamise ja vaimse uuenemise järele liidab inimesed Kristuse ja kogudusega.
2010. a suvel sinodil Herrn­hutis tuletasime meelde, et Kristuse veri ühendab meid üheks tervikuks. Olin üllatunud, kui üks piiskop selle peale ütles: «Sul on õigus, aga me kipume seda unustama.» Kogu nädala kestva sinodi ajal kuulsime küllalt ettekandeid sellest, miks peame liikuma sotsiaalkiriku suunas ja miks see on tähtis.
Kuid vaimse süvenemise ja usus ning usalduses edenemise probleemidest ei räägitud peaaegu midagi. Sellest kuulda tahtes oleme ilmselt mõne meelest liiga konservatiivsed. Siiski juba 2008. aasta sinodil Taanis Christiansfeldis öeldi mulle, et võib-olla tuletegi sealt ja tuletate meile meelde seda, mis me unustanud oleme, ning aitate meid ja iseendid.
Kuigi vennastekogudus Eestimaal ei paista eriti silma, on, tänu Jumalale, meile antud võimalus häält teha vennastekoguduse sünnipaikades ja seal nähtavaks saada.
Eenok Haamer

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)