Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Vastuvoolu on raske

10.05.2011 | | Rubriik: Kirikuelu, Uudised

Peeter Kaldur sai sinodilt volitused praosti ametiks. Sirje Semm
Pühajõe kaasaegselt mugavas kogudusemajas peetud Viru praostkonna sinod kulges tegusalt ja tähtsaid otsuseid vastu võttes.

praostiametit 16 aastat pidanud Avo Kiir pani ameti maha. Sinod valis uueks praostiks Jõhvi koguduse õpetaja ja Pühajõe koguduse hooldajaõpetaja Peeter Kalduri, kes oli praostiks aastail 1990–1995. 44 sinodisaadikust toetas Kalduri kandidatuuri 33 ja 11 oli vastu.
Hoidke kokku
Tervitussõnavõtus sinodile kordas peapiiskop Andres Põder kirikus peetud jumalateenistuse pihikõne mõtet olla maailmas head tunnistajad Kristuses. Kas me anname maailmale järele või suudame olla head tunnistajad Kristuses, küsis peapiiskop ja ütles, et ühiskonnas, kus elatakse uskmatute keskel, on vastuvoolu ujumine teinekord raske ja libastuminegi kerge tulema.
Et keegi end üksijäetuna ei tunneks, julgustas peapiiskop üksteisega oma koormaid jagama ja nimetas samal nädalal peetud kirikukogul vastu võetud otsust, mille järgi naaberkogudused koosmeeles tegutsedes endale ühise õpetaja saavad palgata.
«Eestimaal on palju kirikuid, kus igal pühapäeval jumalakotta ei pääsegi,» ütles peapiiskop kaadrinappusele viidates ja kutsus koguduseliikmeid üles ise aktiivsemalt jumalasõna jagama, palvetama ja laulma.
Positiivsena märkis ta, et Viru praostkond on esimene, kust kolm inimest jutlustaja tunnistuse vääriliseks peeti. «Hoidke oma usku, hoidke kokku, toetage üksteist,» innustas ülemkarjane.
Praost Avo Kiir esitas aastat kokku võtva aruande 19 koguduse ja mitme kuulutuspunkti tööd analüüsides. «Kõige kallim vara on töötegijad,» alustas praost, kelle kinnitusel haritud vaimulikest puudust pole.
Erilise kiituse osaliseks sai lastetöö tegija Raija Hirvensalo Soome Rahu Sõnast, kes on 10 aastat teinud kogu praostkonnas lastetööd pühapäevakoolides, lasteaedades, koolides. Eelmisel aastal sõitis Simunas elav naine autoga läbi 22 563 kilomeetrit.
Kuid asjal on ka mustem pool. «Minu suurimaks pettumuseks on diakon Heinar Roosimägi Lüganuselt, sest temaga on asjad aina hullemaks läinud,» sõnas praost ja lubas, et lõpetab koguduserahva kannatused, vabastades nad vastutustundetust vaimulikust.
Võrdluseks tõi Kiir välja mõned arvud aastast 1996, kui ta praostina algas, ja aastast 2010. Ristitud 377/174, konfirmeeritud 191/114, laulatatud 24/19, maetud 356/190, pühapäevakoolis käijaid 403/282. Liikmesannetajaid oli 16 aastat tagasi 4467, aastal 2010 enam kui poole võrra vähem – 2082.
Koguduslik elu
Inimesed või majad – kumba lühikeses tutvustuses esile tõsta –, oli koguduste esindajate dilemma. Kui varasemalt on sinoditel ikka kõneldud kirikukelladest, katkistest katustest või valgustusest, siis nüüd on remondid tagaplaanile jäänud ning vaimulikud asjad esiplaanile tõusnud.
Nii võis Ilumäe koguduse juhatuse esimees Õie Alt tõdeda, et kuigi kirik on jätkuvalt remondis, on ta läbi viinud Credo koolituse, sõlmitud on sõprussidemed Nõmme Rahu kogudusega, valla toel on ilmunud koguduse leht.
Käsmu kogudus on saanud oktoobrikuust kohapeal elava diakoni Urmas Karileedi, kes ise hindab taolist võimalust kogukonnaga kooshingamisel väga oluliseks.
Villu ja Tuuliki Jürjo on Narvas koguduse- ja muusikaelu elavdanud ning kirikut ehitanud kümme aastat. Selle ajaga on arvestatav jälg maha jäänud. Vähesed saavad uhkust tunda ka juhatuse esimehest, kes on tegev olnud 1957. aastast. Aga just nii pikk staaž on Narvas Ülo Korjusel.
Õpetaja Tauno Toompuu ütles, et «üksi ei tee midagi, meil on hea meeskond», ning tunnustas Rakvere koguduse juhatust ja vabatahtlikke abilisi.
Elavnenud on Tamsalu koguduse elu pärast seda, kui kogudust hakkas hooldama Tapa koguduse õpetaja Reet Eru.
Sõnavõtnud mõtisklesid selle üle, kuidas kirikuna edasi minna ja kesta, üksteist julgustades ja innustades. Praostkonna noorteelu tippsündmuseks on juuli lõpunädalal neljandat korda peetav leerilaager Kadrinas. Tuuliki Jürjo kutsus koguduste lauljaid augustis Haapsallu koraalimaratonile. Aga enne veel Käsmu, kus 28. mail peetakse praostkonna (laulu)päeva.
Õpetaja Tarmo Linnas küsis, milline on kirikuvalitsuse seisukoht, kui Viru-Jaakobi kogudusel on Facebookis oma konto. Konto on samas loodud ka kogu praostkonnale. Vastust ja pikemat arutelu sotsiaalmeedia teemal ei tõusnud.
Nädal hiljem kirjutas mulle Espoo koguduse õpetaja Raigo Liiman, et ta käis kogudustele korraldatud sotsiaalmeedia koolitusel. Soome kirikus on hakatud tõsiselt mõtlema sotsiaalsetes võrkudes olemise vajalikkuse üle. «Kui on võimalik, siis kogudusele on vaid eduks, kui on konto Facebookis,» jagab Soome õpetaja oma kogemust. «See teeb organisatsiooni avatuks, madaldab ka läve. Tahame või mitte, aga peame kirikutöötajatena olema seal, kus teisedki, kas või kohalolijate ja kaasarääkijatena.»
Taas ametis
Et praost Kiir otsustas ameti maha panna, tuli peapiiskopil esitada uus praostikandidaat. Nimetatud kandidaat Peeter Kaldur on peapiiskopi sõnul kõige kauem praostkonda teeninud ja olnud ka varem praosti ametis.
Lahkumissõnavõtus ütles Avo Kiir, et on juhtinud praostkonda armastusega ja nii, et juhtimist näha pole olnud. Ametisse valitud praost Kaldur tunnistas, et tegutseb teistsuguse juhina, aga lubas olla abiks kõigile ning vahendajaks kiriku juhtkonna ja koguduste vahel.
Sirje Semm

Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega? (2Kr 6:14)
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. (Gl 6:2)
Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! (Lk 10:2)
Allikas: peapiiskopi sõnum sinodilistele

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)