Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Varjatud Jumal

22.05.2013 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jumal ja inimene on täiesti erinevad. Jumal on Looja ja inimene on loodu. Jumal on täiuslik ja inimene on patune. Jumalat ja inimest ei saa võrrelda. Kuid teisalt lõi Jumal inimese oma näo järgi. Jumalanäolisus on see, mis annab inimesele erilisuse. Inimene on suuteline selle maailma kulgu muutma ja samuti looma.
Meie loodu on oma kvaliteedilt nõrgem kui Jumala loodu, kuid siiski on meil vastutus maailma ees. Inimene peab vaatama, et ta oma loomisega ei teeks halba maailmale. Vaid inimesel jumalanäolisena on selles maailmas religioon ja ta püüdleb kõrgema ja pühama poole. Just see teeb inimesest inimese, jumalanäolise.
Saabuva pühapäeva sõnum võtab kokku õpetuse Jumala kolmainsusest. Nii raske on selgitada teistele Jumala olemust, sest Jumal on inimesest nii palju kõrgem, suurem ja püham.Inimene saab Jumalat mõista, kogeda vaid nii palju, kui Jumal ennast ilmutab. Jumal on üks, aga ta ilmutab end meile Isana ja Pojana ja Püha Vaimuna. Ta tegutseb loojana, lunastajana ja pühitsejana.
Jumal on meid loonud ja meile elu kinkinud. Kristus on meie eest ristil surnud ja meie patud kandnud. Püha Vaim annab meile usku ja näitab õiget eluteed. Kõik siin maailmas ja inimese elus sõltub Jumalast. Usk ei käsitle Jumala olemust teaduslikult ära seletades, vaid imetledes, ülistades ja tema armutegusid kuulutades.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)