Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Valmistage Issandale teed

07.12.2011 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Advendiaja üks ülesanne on valmistada kristlast jõulude vastu. Võime vaadata oma südamesse ja mõelda, kas seal on kõik korras, kas oleme valmis Issanda tulemiseks. Nii ka saabuv pühapäev kõneleb tee valmistamisest.
Vana Testament valmistas teed uuele, Ristija Johannes valmistas teed Kristusele, advendiaeg valmistab teed jõuludele. Iga valmistatud tee on viinud inimest lähemale Jumalale. Saabuva pühapäeva keskmes on Ristija Johannes. Tema kutse patukahetsusele ja meeleparandusele puudutab meidki.
Johannes osutab Jeesusele kui Jumala Tallele, kes kannab ära maailma patu. Sellele Kristuse toodud lunastusele lootes saab inimene tunnistada oma pattu. Ta võib vaadata tulevikku lootusrikkalt, sest Issand on inimkonna eest surnud ja nii usklike eksimused lepitanud. Kõigile on avatud tee Jumala juurde. Sellele teele võib igaüks astuda ja minna edasi Jumalale toetudes. Sel teel on siht ja eesmärk: igavene elu Jumala riigis.
Ometi ei tea suur osa inimkonnast seda teed. Meie ümber on tuhandeid, kes pole leidnud eluteed. Siin on kristlase ülesanne olla neile inimestele abiks ja aidata leida elutee, mis viib sihile. Nii võime meiegi olla Ristija Johannese missiooni jätkajad siin maailmas ning kutsuda inimesi Jumala juurde ja anda oma eluga sama hea tunnistus usust, kui seda tegi Ristija Johannes.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)