Esileht » Uudis » Uudised »

Valla ja koguduse koostöö vormistati lepinguks

05.02.2004 | | Rubriik: Uudised

Pühapäeval, 1. veebruaril kirjutati Rapla Maarja-Magdaleena koguduse pastoraadis alla koguduse ja Rapla valla ühiste huvide kokkuleppele.
Igal eelarveaastal lepitakse mõlema poole vahel eraldi kokku konkreetses koostöövaldkonnas, mida on leppes viis: kultuur, haridus, hoolekanne, keskkond, avalikud suhted
Ideest teostuseni
Jumalateenistuse järel kogunesid kirikulised pastoraati. Pärast leppe teksti tutvustamist istusid vallavolikogu esimees Jüri Võigemast, vallavanem Aare Heinvee, koguduse õpetaja Mihkel Kukk ja juhatuse esimees Raivo Erm laua taha ja kirjutasid dokumendile alla.
Lepe on aluseks koostööle, mida on tehtud pikka aega. Nüüd on see vormistatud kirjaliku lepinguga, ütles Mihkel Kukk dokumendi vajalikkust silmas pidades. «Kui valda või kogudusse tulevad teised inimesed, siis ei lähe paljud head algatused kaduma ega hakata n-ö jalgratast leiutama, vaid on võimalik sellisest laiahaardelisest lepingust edasi minna.»
Mõte koostöö kinnitada sündis eelmisel aastal Vahastus Rapla maakonna koguduste ja omavalitsuste koosolekul, kus Juuru koguduse õpetaja Marko Tiitus ütles oma ettekandes, et koguduste ja omavalitsuste vaheline suhe võiks olla lepinguliselt kirja pandud. Sellest mõttest võttis kinni Raivo Erm ning idee kallal hakati tööle. Raivo Erm ütles, et midagi on juba koos täidetud, aga kahe osapoole tahtmised, mis on veel ellu viimata, on üsna suured ja kaugeleulatuvad, nagu kiriku renoveerimine, pargi arendamine.
Lepingus on rõhutatud haridust, tööd noortega, nimetatud kogudust kui kihelkonna mõiste kandjat ja edasiviijat, avatust. Koguduse ruumid on kõigi, mitte ainult oma liikmete jaoks ja peaksid kõigile saama omaseks.
Tunnustus vaimsete väärtuste kandjale
Valla kultuurinõunik Valter Uusberg, kellel oli suur osa lepingu koostamisel ja sõnastamisel, pidas koostöö lähteks ja sünergia allikaks huvi. «Meie avaliku halduse esindajatena oleme leppinud kokku kogudusega kui ühe kohapealse vaimsete väärtuste ja järjepidevuse kandja esindajaga. Diskussioonides tajusime, et see osa ühiskonnast on kõige avatum ja meile kõige väärtuslikum,» ütles Uusberg.
Vallavanem Aare Heinvee arvates on leping edasise töö aluseks, aga see ei tähenda, et seda vajadusel muuta või täiendada ei võiks.
Mihkel Kukk juhtis tähelepanu olulisele lõigule kokkuleppe preambulas, kus on öeldud, et me elame Lääne orientatsiooniga kristliku kultuuritaustaga maal ja iseseisva riigina Euroopa Liitu minnes tuleb Eesti ühiskonnas taas põlised kristlikud väärtused ausse tõsta.
Mälestuseks allkirjastamise päevast kinkis kogudus vallavalitsusele Piibli.
Tiiu Luht

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)