Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Väljakutse kirikule

02.05.2012 | | Rubriik: Uudised, Vasak

Andres Põder (paremal) ja Mait Mölder ajaloolise Mehikoorma pastoraadi ees isiklikke mälestusi vahendamas. Liina Raudvassar

Võru praostkonna 11 koguduse esindajad kogunesid sinodikoosolekule Mehikoormasse.

Päeva alustati armulauaga jumalateenistusega ajaloolises pastoraadis, mida Mehikoorma kogudus kiriku puudumisel kasutabki kirikuruumina, ning jätkati rahvamajas. Teel ühest hoonest teise vaadati, mis 1895. aastal Räpina abikirikuks ehitatud pühakojast alal on. Viimases sõjas kannatada saanud hoone varemed lammutati toonaste võimude lahkel loal uute hoonete rajamise ettekäändel.
Rahvapärimuses on tallel, et Tartu endine bussijaam oli ehitatud Lämmijärve kaldalt veetud pühitsetud maakividest, samuti kohalik sigala ning koolimaja. «Rahvas jaguneb oma meelsuselt, osa rõhutab võla tagasimaksmise kohustust,» tegi ekskursiooni Rõuge õpetaja Mait Mölder, kelle vaimulikutee praktikandina algas 1998. a Mehikoormas. Noort ametivenda täiendas peapiiskop Andres Põder, kes oli siin karjaseks murranguaastatel 1983–1990.

Tegemata töö väsitab
Praost Urmas Nagel rõhutas praostkonna rõõme-muresid vaagides, et need on sarnased üldkiriklikega. Negatiivsest on siingi nimetada arvnäitajate vähenemist. Suured Võrumaa kogudused peavad leppima traditsioonide katkemisega, ei ole enam nii enesestmõistetav, et inimesed oma elukaare murdepunktid – lapse sünd, täisealiseks saamine, laulatus ning matus – seovad kirikuga.
Nagu kogu EELKs on uus paradigma väljakutseks ka Võru praostkonnale. «Ei väsi rõhutamast vajadust leida pühapäevaste jumalateenistuste kõrvale uusi töövorme, mis laieneksid ka argipäeva,» toonitas praost, lisades, et ootab vaimulikelt pidevat enesetäiendamist, et vastata ka haritud koguduseliikmete ootustele.
Positiivsest vaatenurgast nimetas praost Võrumaa koguduste omapärast tugevat kirikuvanemate institutsiooni: «Peame traditsioonist kinni hoidma ja väärtustama seda, et kõikides kogudustes on ametis tublid kirikuvanemad, kes pakuvad vaimulikule olulist tuge.»
«Õpetajad ei väsi sellest, et on palju tööd, vaid ennekõike seepärast, et ei saa teha seda, mis on kutsumus – jumalateenistusi,» laiutas praost käsi, lisades, et jumalateenistus annab ka vaimulikule endale hingepidet.
Praost kiitis vaimulikke ja nende kokkuhoidmist. Lisaks kaheksale korralisele vaimulikule aitavad vajadusel asendamistega kaks vikaardiakonit ning Võru sõjaväeosas kaplanina töötav õp Anna-Liisa Vaher.

Katekismuse asemel «Väike prints»
Kanepi koguduse õpetaja Margit Laili repliigist, et rida leerikooli registreerunuid taandas ennast ootamatu põhjendusega kiriku kuvandi mittevastavusest nende ootustele, kasvas välja tõsine arutelu. Ametikaaslased uurisid üksikasju ning said teada, et potentsiaal­sed leerilapsed kujundasid koguduseliikmeks olemise ettekujutuse õpetaja poolt kodulugemiseks jagatud materjali põhjal, aga ei täpsustanud oma ootusi.
Keskustellu sekkunud peapiiskop soovitas leerikursust alustada mitte väikese katekismuse, vaid Saint-Exupéry «Väikese printsiga». Küsimuseks võeti, kas mitte asendada väidetavalt kirikukaugetele ehmatav termin leerikool arusaadavamaga, näiteks Alfa-kursusega.
Sinodipäeva lõpetas koosoleku juhatajale laekunud kiirteade, et kohalik kalapood hoiab sinodilistele uksed valla, kuniks huvi jätkub.
Liina Raudvassar

Võru praostkond
Territooriumiks 4469 km2
11 kogudust
3551 liikmesannetajat
11 vaimulikku
Omapäraks jõuline kirikuvanemate institutsioon

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)