Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

VÄLISUUDIS

16.02.2007 | | Rubriik: Ühiskond

Tuleviku Soome kirik kasutab üha enam internetivõrku

Soome kirik soovitab keskkonnasõbralikke kirste ja urne

Ühisvastutuse korjandus aitab Soome ja Peruu lapsi

Tuleviku Soome kirik kasutab üha enam internetivõrku

Tulevikus saab Soome koguduse liige kiriku töötegijaga eluküsimuste ja aktuaalsete teemade üle arutleda läbi internetivõrgu, samuti saab võrgu kaudu peagi osaleda jumalateenistusel.

Kaheksaliikmelise interaktiivsete võrguteenuste töörühma raportis näevad töörühma liikmed internetivõrku tegevuskeskkonnana, mis peaks toimima sarnaselt kokku tulevale kogudusele ning milles peaks alati saama eri teemadel arutleda. Kogudustelt küsitakse pidevalt uute võrguteenuste järele – see on seotud elu pöördepunktides tehtavate kiriklike toimingutega ning sooviga saada informatsiooni kõrval ka suhelda ja religioossetel teemadel arutleda.

Töörühmal on käesoleval aastal plaanis käivitada viis alaprojekti, mis keskenduvad lastele, noortele täiskasvanutele, leerikoolis käijatele, paarisuhtes olijatele ja täiskasvanutele. Lastele luuakse näiteks elamuslikud võrguleheküljed ning noortele kindla teemaga foorum ja ajaveebid. Teenused peaksid riiklikul tasandil käivituma 2012. ja koguduste tasandil 2015. aastal.

Võrguteenuse eesmärk on arendada kiriku ja inimeste vahelist dialoogi, et kirikut inimesele ja tema argielule lähemale tuua. Teenuse pakkumiseks on koordineerija kõrval tarvis ka koguduste töötegijate ja vabatahtlike abi nii, et igast koguduste ühendusest ja suuremast kogudusest tegeleks asjaga üks inimene.

 

Soome kirik soovitab keskkonnasõbralikke kirste ja urne

Soome matusebüroode keskliidu algatusel on koostatud kirstude ja urnide kvaliteedisoovitused, mille põhieesmärk on ennetada keskkonnakahju – kahjulike ainete jõudmist pinnasesse ja õhku.

Kvaliteedisoovituste töörühma soovitusel peavad kirstud ja urnid olema valmistatud keskkonnasõbralikust, lagunevast ja põlevast materjalist, soovitustes on kirjas ka nende valmistamisel kasutatud ained, näiteks lakid, liimid ja värvid.

Soome kirikuvalitsus on saatnud soovitused kõigisse kogudustesse, et need edendaksid kvaliteedisüsteemi kasutuselevõttu, lisades näiteks matusebüroode määrustikku märke kõne all olevatest soovitustest. Edaspidi on kavas luua register keskkonnasõbralikest kirstudest ja urnidest, nende valmistajatest ja maaletoojatest.

Ühisvastutuse korjandus aitab Soome ja Peruu lapsi

Soomes veebruarist aprillini toimuva luterliku kiriku diakoonia suurkorjanduse ehk ühisvastutuse korjandusega aidatakse Soome ja Peruu lapsi, kelle vanemail on vaimse tervise probleeme, et aidata peatada nende edasipärandumist.

Tegu on Soome suurima igal aastal korraldatava rahvakorjandusega, mille patroon on president Tarja Halonen ning mida viib läbi 40 000 vabatahtlikku. 60% korjanduse tulust läheb arengualasele koostööle ja katastroofiabisse, 20% kasutatakse laste aitamiseks kodumaal ja ülejäänud 20% läheb kiriku diakooniafondi, piiskopkondade ja koguduste abitöösse.

Arvatakse, et igal neljandal soomlasel on mingil eluperioodil probleeme vaimse tervisega, millel on kalduvus põlvkonniti edasi kanduda (umbes 60% tõsist masendust põdevate vanemate lastest võib haigestuda isegi enne 25. eluaastat).

Soomes käivitatakse korjandusest saadava tuluga koolilaste teavituskampaania, mis hajutab eelarvamusi ja vähendab laste kartust otsida abi, kui peres on probleeme vaimse tervisega. Samuti avatakse lastele ja noortele internetinõuandla teenus ja arvutimäng, mille abil teemale lähenetakse.

Väljaspool Soomet keskendub korjandus eelkõige Peruule, kus inimesed elavad rasketes tingimustes ja vaesuses ning kultuur ei soosi laste ja täiskasvanute vahelist suhtlemist. Korjandusest saadud tuluga õpetatakse Peruu emadele ja isadele vanemlikku vastutust ning lastele korraldatakse eneseusaldust tõstvaid ja laste õigusi tutvustavaid töötube ja nukuteatri etendusi.

Allikas: Soome kiriku infokeskus

Marge Hõbe

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)