Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Välis-eesti arhiiviprojektide konkurss 2009

14.01.2009 | | Rubriik: Teated

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja konkursi projektidele, mis on suunatud välis-eesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks muutmisele. Projekte hindab kümneliikmeline ekspertkomisjon.
Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärgiks on:
– välis-eesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumine (ekspeditsioonid, suunatud kogumisaktsioonid), töötlemine (kogude korrastamine, kirjeldamine), säilitamine (säilitustingimuste tagamine, restaureerimine) ja kättesaadavaks tegemine (trükis või veebis publitseerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;
– arhiivivõrgustiku loomine ja arendamine (mäluasutuste koostöö; välis-eesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide jt kaasamine kogumisse ning infovahetusse);
– info kogumine ja koondamine, andmestiku loomine ja kättesaadavaks muutmine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade jms ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades;
– arhiivinduslike konverentside, seminaride ja infopäevade korraldamine;
– kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, arhiivikoolituse korraldamine;
– välis-eesti arhiivide tehniliste ja infotehnoloogiliste tingimuste parandamine;
– teaduslik uurimine, mis aitaks kaasa välis-eesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamisele, kogumisele ja säilitamisele (kraadiõppurite ja teadlaste reisi- ning uurimisstipendiumid).
Projektitaotlus ja lisad on kättesaadavad haridus- ja teadusministeeriumi koduleheküljel (http://www.hm.ee/index.php?045144)
 Info on kättesaadav ka portaalis BaltHerNet (http://www.balther.net/?id=12948).
Taotlusi oodatakse 15. veebruarini (postitempli kuupäev) haridus- ja teadusministeeriumisse (Munga 18, Tartu 50088, Rahvuskaaslaste programm, arhiiviprojektide konkurss). Täiendav info tel 735 0225.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)