Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Valimised

25.02.2009 | | Rubriik: Uudised

15. veebruaril kogunes Käru koguduse täiskogu 14 liiget, et valida uus koguduse juhatus (Kärus täidab täiskogu konsistooriumi loal ka koguduse nõukogu ülesandeid). Esimeheks sai Elve Sutt, juhatuse liikmeteks Ilme Sale ja Maret Kalvet. Revisjonikomisjoni valiti Lia Juss ja Meida Vilima. Sinodisaadikuteks said Elve Sutt ja Ilme Sale.

Harju-Madise koguduse nõukogu kümnele kohale kandideeris kokku 17 inimest. Õpetaja Joel Siimu sõnul olid neist üheksa päris uued inimesed, kes varem ei ole juhatuses ega nõukogus olnud, kuid kes kõik on aktiivsed noored koguduseliikmed.
Uude nõukogusse valiti kolm vana olijat ja seitse uut liiget. Juhatuse viiest kohast kolm said endale uued tulijad. «Olen kindel, et see on hea valik. Eelmine juhatuse ja nõukogu koosseis hakkaski ilmutama väsimuse märke ning enamik neist loobus uuesti kandideerimast. Siiski on järjepidevus tagatud juba kogemustega liikmete tagasivalimise näol,» lausus Siim.

15. veebruaril tehti Kuressaare koguduses kokkuvõtteid koguduse nõukogu valimistest. Ligi neljasajast hääleõiguslikust liikmest kasutas ühe nädala jooksul valimisõigust 160 inimest. Koguduse õpetaja Anti Toplaane sõnul otsustas mitmepäevase perioodi kasuks eelmine nõukogu koosseis kestva kirikuremondi tõttu. «125kohaline kogudusemaja saal oleks ühepäevaste valimiste jaoks jäänud kitsaks. Kui nelja aasta eest pühapäevasel päeval toimunud täiskogu koosolekul hääletas 120 inimest, siis tänavu tõusis valijate arv 40 võrra.» Valitavast 21 nõukogu liikmest kaheksa on nõukokku valitud esimest korda. «Kuressaare koguduse uue esindusorgani tööplaanis seisab kesksel kohal laiapõhjalise arengukava arutelu ja vastuvõtmine,» märgib Toplaan.

Haapsalus toimusid koguduse nõukogu valimised jaanuari viimase nädala vältel. Täiskogu 30 liikmest puudus vaid kolm. Tänaseks on koguduse nõukogu valinud enda seast ka juhatuse, kuhu kuulub koos õpetaja Tiit Salumäega kuus liiget: Lehte Ilves, Kädi Jõgi, Sulev Saareväli, uute liikmetena lisandusid Heinar Kaasik ja Ingrid Laasi. Koguduse esimehena jätkab Madis Kütt, aseesimeestena Tõnis Padu ja Raul Tammet.
Õpetaja Tiit Salumäe hinnangul uuel juhatusel tegevust jagub: «Pooleli on Jaani kiriku remont, koostöös Haapsalu linnaga on päevakorras toomkiriku haldamise küsimused, arendamist ootab ka laagrikeskus.» 

15. veebruaril toimunud valimistel Narva koguduses osales kolmandik koguduse liikmetest. Senised juhatuse liikmed valiti tagasi. Ometi oli tulemuses ka silmapaistvalt erksaid hetki: kui tagasivalitud juhatuse esimees Ülo Korjus valiti juhatusse esmakordselt 24. veebruaril 1957 ehk 52 aastat tagasi, siis noorim juhatuse liige on 11. klassi õpilane Sten Torpan. Õpetaja Villu Jürjo kinnitusel ei olnud juhatuse liikmekandidaadid varem valmis mõeldud, vaid sai kokku lepitud, et juhatusse esitatakse viis nõukogu valimistel enim hääli saanud liiget.
Õpetaja avaldas senisele nõukogule ja juhatusele tänu selle eest, et koguduses ei ole kõigi nende aastate jooksul olnud ühtegi tõsisemat tüli ega intriigi. «Narva kogudus ei ela just kõige igavamat elu ja põhjusi erinevateks arvamusteks oleks enam kui küllaga. Et elu on kulgenud üksmeeles ja stabiilsuses, just selle eest suurimad tänud koguduse juhatusele ja nõukogule.»

Jämaja kogudus valis kaheksaliikmelise nõukogu ja kaks asendusliiget. Häälteenamusega osutusid valituks Maili Õigemeel, Randar Palts, Salme Dreimanis, Valdis Dreimanis, Mati Õigemeel, Verner Sammelsaar, Signe Metsmaa ja Väino Pendis. Asendusliikmeteks valiti Viive Palts ja Johannes Maar. Lähiajal toimub ka nõukogu koosolek, kus valitakse juhatus ja jaotatakse kohustused.
«Kiriku liikmeskond tuleb täpsustada, laste- ja noortetöö kas või suveperioodil taas ellu kutsuda. Kogudusele kuuluvad hooned vajavad jätkuvalt remonti ja ümbrus heakorrastust. Nõndasamuti kirikupark. Suur vajadus on kirikus remondi järele, mis riiklike plaanide järgi juba 2007. aastal algama oleks pidanud,» hindab õpetaja Anu Konks aasta tööplaane. «Usun, et mõlemad kogudused (Jämaja ja Anseküla – toim) said etteotsa teotahtelised ja piisavalt kogenud kirikuliikmed, kes on teadlikud oma ülesannetest ja valmis heal meelel seda tööd tegema.»

Nädal varem kogunenud Anseküla koguduse täiskogu (nõukogu funktsioonis) valis uue juhatuse, mille esimeheks sai senine aseesimees Tõnu Veldre, aseesimeheks senine esimees Olavi Oeselg. Liikmeteks Naima Järveots ja Anne Oeselg, asendusliikmeks Külli Ottis.

EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)