Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Vajadustele vastates ollakse vajalik ehk KIRIK KESET KÜLA

25.05.2011 | | Rubriik: Teated

Konsistoorium kuulutab välja ideekonkursi, et aidata ettevõtlikel inimestel leida koos kogudustega võimalusi teenuste arendamiseks ja osutamiseks.
Oodatud on osalema kõik, kes soovivad oma kodukandi elu paremaks muuta.
Konkursi fookuses on töötuse vähendamine ning sotsiaalteenuste pakkumine,  vajadusel osutab diakooniatalitus idee ellu viimisel abi. Eelmisel konkursil osalenud ideedest on teostamisel ligikaudu iga neljas.
Osale ideekonkursil, kui Sa tahad teha elu paremaks; leiad võimalusi teha teenused kättesaadavaks koguduste kaudu; oled eneses kandnud ideed, mis on jäänud teostamata; tunned hästi oma kodukanti, inimeste vajadusi ning omavalitsuse toimimist; oled valmis teostama oma idee koos diakooniatalituse, koguduse, valla- või linnavalitsuse ja teiste partneritega; valdad eesti keelt, kasuks tuleb ka vene ja inglise keele oskus.
Saada oma CV ja ideekirjeldus (kuni 3500 tähemärki) koos eeldatava eelarvega hiljemalt 1. juuniks aadressile «Diakoonia», Kiriku plats 3, 10130 Tallinn või  diakoonia@eelk.ee. Ideekavandist peab ilmnema MIDA ja KUIDAS kavatsed teha.
Võitjate (1–3 inimest) preemiafond on  450 €.  Võitmiseks ei pea olema töötu, aga täiendkoolitusel osalemiseks peab. Võitjad teatatakse 12. juuniks.
Ideekonkursil osalenud töötud võivad kandideerida koolituskursusele «Ideest toimiva ettevõtteni», mida rahastatakse projekti «Teeme koos!» raames Euroopa sotsiaalfondi vahenditest SA Innove kaudu. Kui töötu on ideekonkursi kümne parima hulgas, on koht koolitusgrupis tagatud.
Täiendkoolituse edukalt läbinutega sõlmitakse tähtajaline tööleping pooleks aastaks. Selle ajaga on võimalik käivitada oma ettevõte ning taotleda starditoetust. Koolituskursus algab septembris, suveks saab iga kandidaat ettevalmistava kodutöö.
Info aadressil www.eelk.ee/diakoonia 

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)