Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Vaimulikust kasvamisest

24.10.2012 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Nelijärvel olid kolmel päeval koos koguduste juhatuseesimehed.

Kogudusejuhtide omaalgatusena sündinud konverents, kus tänavu kõneldi vaimulikust kasvamisest, toimus juba viiendat aastat ning selle sihtgrupp on eelkõige koguduste ilmalikud juhid. Ka kohal viibinud vaimulikud sulandusid hästi seltskonda.
Konverents on ellu kutsutud infovahetuse parandamiseks ning juhtide ametialase taseme tõstmiseks. EELK-l on Eestis 166 kogudust, igal neist oma ilmalikud juhid.
Konverentsil oli osalejaid ligi 90, aga oleks võinud olla kordades enam. Tagasihoidlikult olid esindatud Võru ja Valga praostkonna kogudused. Samas teavad need, kes igal aastal kohal käinud, kui palju tuge koguduses oma asjadega toimetulekuks annavad need koosveedetud päevad.
Igal aastal on esitatud kandidaatide seast valitud välja ka aasta juhatuseesimees. Sel aastal oli kandidaate kolm: Juhani Jaeger (Tartu Ülikooli-Jaani), Madis Kütt (Haapsalu) ja Karli Lambot (Leesi). Salajasel hääletamisel anti kõige enam hääli viimase poolt ja konverentsi ajal 70aastaseks saanud Karli Lambot tunnistati aasta juhatuseesimeheks. Tunnustusega käib kaasas ka toetusfondi rahaline panus palvereisiks.

Uus hingamine
«Kui inimese vaimsed otsingud ulatuvad traditsioonilisest sõnajumalateenistusest kaugemale, pole kirikul pahatihti midagi pakkuda või ei oska otsija kiriku poole pöörduda,» nentis konverentsi korraldustoimkonna liige Juhani Jaeger, põhjendades vaimuliku kasvamise ja palve osa konverentsi teemavalikus, mis koorus ühelt poolt välja eelmise konverentsi järel toimkonnale laekunud tagasisidest ja teiselt poolt elulisest vajadusest. Varasematel konverentsidel kõneldi n-ö katustest ja rahapuudusest. Aga inimesed vajasid osadust ja arutelu tõeliste väärtuste üle.
Mullu keskenduti koguduste ühtsuse teemale, sel aastal liiguti kindlalt vaimsematel radadel ning vaimuliku kasvamise teema kõnetas kohaletulnuid. Nagu ütles Kahro Kivilo Koselt: «See on minule olnud kui vaimulik spaa. Kooliõpetajana pärast väga rasket esimest veerandit saan siin uue hingamise, saan olla osaduses heade sõpradega, keda ennegi tundsin, ja uusi sõpru juurde, vendi ja õdesid Kristuses.»
Sel korral räägiti põhiteemat silmas pidades nii loengutel kui ka töötubades koguduseelu aktiveerimisest ja palvest. Praost Urmas Nageli ettekanne avas kuulajatele retriidi mõiste. Keskendunud palves olemises on oluline osadus ja iseenda leidmine.
Prof Tõnu Lehtsaare ettekanne andis põhjendatud võimalusi, kuidas tulla kriisist välja palve abil. Praost Joel Luhamets jagas kogemusi ilmikute kaasamisest kogudusetööl ja jumalateenistusel Tartu Pauluse koguduse näitel.

Usus püsimisest
Konverentsi kavas oli Indrek Treufeldti (Tallinna toomkogudus) juhitud arutlusring, kus osalesid Mart Johanson (Jõelähtme), Tiina Võsu (Lääne-Nigula), Urmas Nagel (Räpina) ja Joel Luhamets. Elavas arutelus kõneldi usust, selles püsimisest ja kasvamisest, aga ka rasketest hetkedest, kui inimene asetab Jumala oma elust väljapoole.
«Kui Jumal on sind kätte saanud, siis aeg-ajalt tuleb temaga maadelda, aga enamasti usaldada ja lasta tal ennast kanda,» julgustas Urmas Nagel. Nagu öeldakse kirjas heebrealastele: «Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.» (11:6)
Töötubades juhtisid palveteemalisi vestlusi Tanel Ots, Kristel Põder, Eerik Jõks ja perekond Rodi.
Kogudustes algavad 4. novembrist juhtorganite valimised. Sel teemal andis asjakohast informatsiooni konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel, kes juhtis tähelepanu vajadusele lugeda eelnevalt uuesti EELK põhikirja ja kirikuseadustikku ning otsida valimiste kohta materjale kodulehelt www.eelk.ee (sisevõrk).
Konverentsi viimasel päeval oli kohal piiskop Einar Soone, kes vastas küsimustele ja innustas kohalolnuid tunnetusele: oleme üks kirik.
Osalejate siiras tänu kuulub korraldustoimkonnale.
Sirje Semm

Aasta juhatuseesimees
2012 – Karli Lambot (Leesi)
2011 – Tõnu Veldre (Anseküla)
2010 – Kunnar Keres (Mõisaküla)
2009 – Tiina Võsu
(Lääne-Nigula)
2008 – Agu Kaljuste (Hageri)
2007 – Kalev Laanesaar (Kambja)

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)