Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Vaimulikud meeldetuletaja rollis

11.05.2010 | | Rubriik: Arvamus, Nädala ringvaade

Mina küll ei arvanud, lugedes Tallinna vaimulike avalikku pöördumist riigikogus esindatud erakondade juhtide poole, et see avalikkuses nii laia kõlapinna pälvib. Täpsemini väljendudes – ei julgenud loota. Nagu paljud kodanikud olin minagi häiritud tänavapilti jõudnud valimisteemalistest väliplakatitest, kus poliitilise sõnumi edastamiseks kasutati labast ärapanemise stiili. Jah, minu reaktsioon päädis pahameeleväljendusega sõprade-tuttavate ringis, kus me nentisime mõnele erakonnale iseomast poliitilist kultuuri või siis kultuuritust. Selle asemel et esitleda, kas või ülemäära «entusiastlikult», oma erakonna tugevaid külgi, osutatakse teiste erakondade (väidetavatele) nõrkadele külgedele. Seejuures kasutades kõnekat märksõna töötus. Väga populistlik tee tähelepanu pälvimiseks.  
Polnud vist meediakanalit, mis vaimulike pöördumist poleks käsitlenud. Arvamusavaldused asetusid meeldivusskaalal erinevale positsioonile. Kui politoloog Alar Kilp kinnitas: «Eesti sekulaarses luterliku taustaga kultuuris on tavatu, et kirikuõpetajad avalikkuses poliitilise eetika küsimustes sõna võtavad», siis Pärnu Postimehe juhtkirjutaja leidis, et meie kultuuriruumis ei mõju vaimulike sõnavõtt ilmalikes asjus sugugi erakordselt. Üks pöördumisele allakirjutanu, Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu esines vastulausega Delfis: «Ma leian, et kirikud peaksid ühiskonnas rohkem eetilistes küsimustes kaasa rääkima ning meeldetuletaja rollis esinema.»
Sellise arvamusega esines EELK töötegijate ees ka suhtekorraldaja Janek Mäggi märtsikuus peetud nõupidamisel. Ta soovitus kirikule oli: tehke rohkem häält avalikkust erutavatel teemadel, avaldage arvamust ning andke hinnanguid. Nüüd on siis näha, millise reaktsiooni eetilisele ebakõlale ühiskonnas viitamine kiriku(te)le toob. Häda on siis, kui kirik jääb vaid jumalasõna kuulutamise juurde, häda siis, kui avardab oma sõnumi sisu ühiskondlikele teemadele.
Isiklikult loodan, et kirikud ka edaspidi mis tahes üldinimlikul teemal avalikkuses sõna võtavad. Poliitilisele reklaamile vastuhakkamine näitas, et see väljaastumine ei jäänud tähelepanuta.
Liina Raudvassar        

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)