Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Vabamüürlusest usutunnistuskirjadeni

29.05.2013 | | Rubriik: Uudised

Piiskoplik nõukogu rõhutas 21. mail toimunud koosolekul, et vabamüürluse teema on EELKs põhimõtte-, mitte isikupõhine.  

Peapiiskop Andres Põderi kokku kutsutud piiskoplik nõukogu langetas lihthäälteenamusega otsuse kirikus ja laiemas avalikkuses suurt kõne- ja mõtteainet pakkunud nn vabamüürluse küsimuses. Otsuse sõnastust «EELK vaimulikul ei ole soovitav liituda vabamüürlike ja teiste samalaadsete organisatsioonidega, millel on religiooni tunnuseid ja ühtaegu saladuse hoidmise nõue» Eesti Kirikule vahendades rõhutas avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru: «Piiskopliku nõukogu seisukoht ei ole kuidagi personaalne, vaid tegemist on printsiibiga laiemas mõttes.»
Tema sõnul jõudis nõukogu leebema otsuseni kui piiskopliku nõukogu õpetuskomisjon, kes oli ette valmistanud radikaalsema otsuse eelnõu, milles seisis muu hulgas näiteks, et vabamüürlusse mittekuulumine on EELK vaimulikuordinatsiooni eeldusi.
Piiskoplik nõukogu otsustas ka, et ajalehe Eesti Kirik tehnilisel teostusel trükis avaldatavad Martin Lutheri usutunnistuskirjad on ennekõike käsitletav usuteadusliku õppematerjalina, mitte teadusliku tõlke lõppversioonina. Praegu on eestikeelsed usutunnistuskirjad kättesaadavad elektrooniliselt aadressil http://www.eelk.ee/intranet/usutunnistuskirjad.php, paberkandjal raamatuna antakse see välja eesti keeles aga esmakordselt.
EELK koguduste juhtorganite valimise perioodist kõneldes ning praostide tagasisidet olukorrast kohapeal kuulates leidis nõukogu, et edaspidi peab tõhustama selgitustööd koguduste, praostkondade ja konsistooriumi tasandil. Nenditi, et 29 kogudust ei ole veel oma valimisprotokolle ära saatnud ning 9 koguduse dokumentatsioon on poolik.
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)