Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Uut lektüüri teaduse ja religiooni vallast

29.02.2012 | | Rubriik: Kultuurielu

Kuni nädala alguseni eksponeeriti kaunilt köidetud raamatulisa ühele riiulile sätitult, nüüd on lugemisvara aga kõigile kasutamiseks usuteaduse avakogus. Liina Raudvassar

Tartu ülikooli raamatukogu on rikkam 250 teose võrra, mis esindavad paremikku teaduse ja religiooni baaskirjanduse kollektsioonist.

Sel puhul toimus raamatukogus teaduse ja religiooni kolleegiumi korraldusel koosviibimine, mida juhtis prof Anne Kull, sõnavõttudega esinesid Enn Kasak, Roland Karo, Meelis Friedenthal, Ain Riistan ja Toomas Jürgenstein.
250 kaunilt musta köidetud raamatut jõudis Tartusse küll juba eelmisel aastal, aga on alles nüüd kasutamiseks kõigile huvilistele usuteaduse avakogus. Sihtrühma all peetakse silmas kõiki, kel huvi teaduse ja religiooni temaatika vastu, kusjuures mitte kitsalt teoloogia eriala inimesi.
«Ma arvan, et igaüks võib leida sealt enese jaoks midagi huvitavat erialast või veendumustest sõltumata,» avaldas lootust raamatuid esitledes ülikooli usuteaduskonna professor Anne Kull, kellel on suured teened raamatute hankimisel.
Koos dr Roland Karoga tegi prof Anne Kull juba mitu aastat tagasi Tartu ülikooli poolt taotluse rahvusvahelisele teaduse ja religiooni ühingule (International Society of Science and Religion), mille liikmete ettepanekul raamatud välja valiti ning John Templeton Foundation’i uurimisraha toel muretseti.
Prof Kull kinnitas, et Tartu ülikoolil õnnestus läbida päris tihe konkurentsisõel, konkursil osales meie alma mater’i kõrval veel 149 ülikooli üle maailma.
Kaalukaussi aitas Tartule soodsalt kallutada Anne Kulli oletusel teaduse ja religiooni kolleegiumi aastaid kestnud tegutsemine ning teaduse ja religiooni kursused Tartu ülikoolis. Kindlasti oli eelduseks ka Tartu ülikooli raamatukogu valmisolek teoseid oma kogusse vääriliselt vastu võtta.
Raamatute tutvustused on kättesaadavad ka veebilehel www.issrlibrary.org.
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)