Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Usuteaduslik Ajakiri põnevatel teemadel

15.02.2012 | | Rubriik: Kirikuelu

 Akadeemilise Teoloogia Seltsi keskmiselt kord aastas ilmuva Usuteadusliku Aja­kirja viimane number 1/2011 on jõudnud huvilisteni.

Teoloogiadoktorid Jaan Lahe ja Urmas Nõmmik vaevad samasooliste seksuaalsust Piiblis. Teema on mänginud kiriku ajaloos suurt rolli ning aktuaalne ka tänapäeval. Tõlgendades seitset kirjakohta Piiblist, mida seostatakse tavaliselt hinnangutega homoseksuaalsusele, rõhutavad autorid, et homoseksuaalsus on piibliteoloogia seisukohast marginaalne teema ning allutatud tähtsamatele aspektidele.
Rõhutatakse, et pühakirja paremaks mõistmiseks tuleb seda uurida tekkeaegses sotsiaalkultuurilises kontekstis. Tänapäevased arusaamad inimese seksuaalsusest erinevad paljuski piibliaegsetest. Sellest tulenevalt ei pea autorid mõistlikuks piibliaegsete arusaamade automaatset ülekandmist tänapäeva ühiskonda.
Algkristliku ristimise tähendusest, lähtudes Johannese ristimisest, kirjutab dr Peeter Roosimaa. Suure õhtuteenistuse sissekäigu allegoorilis-sümbolistlikku tõlgendust vene õigeusu traditsioonis tutvustab mag Anne Burghardt. Mag Toomas Schvak kirjutab õigeusu vaimulikkonna ettevalmistamisest Eesti vabariigis 1918–1940. Märterlust kui religioosset ja poliitilist mõjutusvahendit islami ja kristluse näitel käsitleb mag Kristel Engman.
Idamaistest usunditest Rooma riigis kui probleemist religiooniteaduse ajaloos kirjutab Jaan Lahe. Dr Vladimir Sazonovi artikkel avab hetiidi müüdi «Illujanka ja Tešub» tõlkeküsimusi ning võimalikke võõrmõjusid.
Rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga Usuteaduslik Ajakiri on eelretsenseeritav erialaajakiri, mis avaldab teoloogia valdkondi ja nendega seotud teemasid käsitlevaid artikleid. Peatoimetaja on dr Tarmo Kulmar ja tegevtoimetaja dr Aira Võsa.
Eesti Kirik 

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)