Esileht » Uudis » Uudised »

Usuteaduse instituut uue aja künnisel

11.01.2012 | | Rubriik: Uudised

Ove Sander kinnitab, et rakenduskõrgkooliks reorganiseerunud usuteaduse instituuti on oodatud õppima kõik, kel huvi kiriku, usu ja teoloogia vastu. Arhiiv

Reorganiseerunud EELK Usuteaduse Instituudi (UI) rektori kt dr Ove Sander selgitab intervjuus Eesti Kirikule kooli uusi tegevussuundi.

Rakenduskõrgkooliks muutumine avab UI-le uusi võimalusi, kinnitab usutluses instituudi rektori kohusetäitja dr Ove Sander, kelle nimetas ametisse kirikuvalitsus 1. jaanuarist 2012 kuni rektori korralise valimise ja määramiseni. Senise rektori dr Randar Tasmuthi ametiaeg lõppes detsembris 2011 seoses eraülikooli staatuses UI tegevuse lõpetamisega.
Mis muutub UI reorganiseerimisega eraülikoolist rakenduskõrgkooliks?
Kõige lühidamalt öelduna muutub see, et UIs rakenduskõrgkoolina ei ole enam doktoriõpet. Omad muudatused on olnud kogu UId puudutavas alusdokumentatsioonis, alates põhikirjast ja arengukavast, lõpetades õppekavadega. Kindlasti loob rakenduskõrgkooli formaat UI-le uusi võimalusi praktilise ja kiriku vajadustele vastava hariduse andmiseks. Selgelt on fookusesse tõstetud UI olemasolu peapõhjus – uskliku ja haritud kaadri kasvatamine kirikule.
Kui kauaks olete nimetatud UI rektori kohusetäitjaks? Millal toimub rektori valimine?
UI rektori kt-ks olen kinnitatud kuni uue rektori valimise ja määramiseni. Minu soovitus on olnud, et see toimuks võimalikult peatselt, sest just praeguses faasis pannakse alus UI edaspidistele arengusihtidele ja -võimalustele.
Alustasite vastuvõttu rakenduskõrgharidus- ja magistriõppesse. Keda ja millise motivatsiooniga ootate õppima?
Sisseastumise kohta nii palju, et dokumente võetakse vastu 9.–30. jaanuarini ning sisseastumiskatsed toimuvad 2. ja 3. veebruaril. Muidugi võiks tahta, et oodatakse vaid kirikutööks kõrgelt motiveeritud inimesi, siiski on oodatud kõik, kelle huviorbiiti mahuvad kirik, usk ja teoloogia. Enamgi veel, kristliku kultuuriloo kursus on suurepäraseks enesetäiendamise võimaluseks mis tahes eluala inimestele.
Millised on muudatused kaadris? Kui palju senistest õppejõududest lahkus ja kui palju tuli juurde?
Kaadris on olnud muudatusi. Ühelt poolt on alati midagi kurba tõsiasjas, kui inimesed töölt lahkuvad. Samas on selles ka midagi loomulikku ja mõistetavat. Õppejõude on UIst lahkunud kolm, lisaks üks töötaja rektoraadist ja üks tugipersonalist. Sama palju inimesi on ka liitunud. 
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)