Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Usuteaduse instituut on muutuste teel

27.03.2013 | | Rubriik: Kirikuelu

EELK usuteaduse instituut (UI) ja Eesti Metodisti Kiriku teoloogiline seminar (TS) peavad ühinemisläbirääkimisi.

Hiljutisel nõupidamisel usuteaduse instituudis vaadati üle ja täpsustati ühinemislepingu eelnõu. Läbirääkimiste laua taga istusid peapiiskop Andres Põder, EMK superintendent Taavi Hollman, UI rektor Ove Sander, dekaani kt prof Randar Tasmuth ja juriidiline nõustaja Erik Salumäe. Telefoni teel peeti sidet ka EMK teoloogilise seminari rektori Meeli Tankleriga.
Teoloogilist haridust andvate rakenduslike kõrgkoolide kahepoolsest huvist välja kasvanud liitumine on tingitud sellest, et väikestel koolidel on koostööd tehes kergem vastata akadeemilistele nõudmistele ja olla jätkusuutlik.
Lepingus kinnitatakse ühist soovi tagada teoloogilise hariduse andmine, mis lähtub piibellikust mandaadist ja kirik­likust traditsioonist, toetub Leuenbergi konkordiale (mille kaudu on luterlastel ja metodistidel altari- ja kantsliosadus) ja arvestab koolide varasemat akadeemilist koostööd.
EELK poolt kinnitab lepingu kirikuvalitsus. Metodisti kiriku poolse kinnituse annab aastakoosolek, mis toimub tänavu juunis. Ühinemisele eelneb aastane ühinemisperiood, mis algab 1. juulil 2013. Ühinemisperioodil jätkab TS iseseisvalt oma tegevust, arvestades lepingust tulenevaid erisusi.
Teoloogiline seminar ühineb usuteaduse instituudiga 1. juulil 2014 ja uus struktuuriüksus kannab nimetust usuteaduse instituudi metodisti seminar.
2012. aasta 3. septembril sõlmitud lepingu järgi ühineb Tartu teoloogia akadeemia (TTA) instituudiga lõplikult 1. juulist 2013.
Nii moodustub kolmest koolist paarisaja üliõpilasega teoloogiline rakenduslik kõrgkool, mis hakkab kandma nimetust usuteaduse instituut. Kool paikneb kolmes kohas: UI hoones (peamaja), Narva mnt 51 metodisti seminari ruumides ja Tartus TTA ruumides. Randar Tasmuth tutvustas uut õppekava, millest nähtus, et rakendusliku kõrghariduse teoloogia üldõpe on kõigil ühine, valikaineid õpitakse järgmiselt: teoloogia UIs, misjon EMK hoones ja hingehoid TTAs. Magistriõpe toimub Pühavaimu tänavas.
Sihini jõudmiseks tuleb palju teha, ent osapooled on läbirääkimistel kinnitanud soovi tagada teoloogilise hariduse mitmekesisus, parandada selle kvaliteeti ning kättesaadavust.
Tiiu Pikkur

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)