Esileht » Uudis » Uudised »

Usuteaduse instituut jätkab rakenduskõrgkoolina

15.02.2012 | | Rubriik: Uudised

Prof dr Randar Tasmuth (paremal) ja dr Ove Sander avaaktusel: endine ja praegune koolijuht jagavad rõõmu, et UI jätkab kirikule kaadri ettevalmistamist. Arho Tuhkru

Möödunud kolmapäeval, 8. veebruaril oli usuteaduse instituudis (UI) suur päev: jumalateenistuse ja avaaktusega märgiti uue õppeperioodi algust, nüüd rakenduskõrgkoolina.

UI on surnud, elagu UI! Parafraseeritud hüüatus kuningliku valitseja lahkumisest ning uue troonile asumisest tuleb vägisi keelele kesknädalal toimunust kirjutades. «Nii rohkelt kirikulisi pole iial varem UI jumalateenistusel olnud,» vahendab Eesti Kirikule UI rektori kt Ove Sander. Püha Vaimu kirikusse jõudnud said kuulda rektoriameti maha pannud prof Randar Tasmuthi jutlust seesmisest uuenemisest ja Eesti vanima, 1946. aastast tegutsenud erakõrgkooli arenguteest. Julgustava rõõmusõnumina mõjus kantslist kuulutatu.
Pilgeni oli täidetud ka UI maja suur auditoorium, kus pärast armulauaga jumalateenistust avaaktust peeti. Kätte anti lõpudiplom 24 lõpetajale, kes olid sooritanud kõik nõuetekohase teoloogias ja sellega piirnevates ainetes.

UI jätkab kaheksa uue õppuriga
Uue perioodi algust rakenduskõrgkoolina märgivad UI uued üliõpilased, keda erakorralise kesktalvise vastuvõtu tulemusena on kokku kaheksa. «Me saame olla õnnelikud ja tegelikult meeldivalt üllatunud, et väljakuulutatud vastuvõtt nii mitu inimest UIsse tõi,» rõhutab Ove Sander. Tema iseloomustusel on uued õppurid kõik tugeva motivatsiooniga ja kirikuga seotud. Viimane aspekt on igati ootuspärane, sest kool suunas reklaami eelkõige kogudustesse, oodates inimesi, kes tunnevad valmisolekut panustada kirikutöösse.
Aktusel peeti neli kõnet. Peapiiskop Andres Põder mõtiskles uue alguse teemal seoses UI reorganiseerimisega. Ta kinnitas, et Jumal annab uuendused ja inimene on selles protsessis tema partner.
Prof Randar Tasmuth rääkis keskkonna olulisusest tulemusliku õpiprotsessi tagamisel. Teadmisi võib hankida igalt poolt, tänapäeval näiteks interneti vahendusel, aga tarkus jõuab inimeselt inimesele, rõhutas professor. Ove Sander toonitas UIst saadava hariduse omapärana suunatust inimese pühadusele: «Kui Jumal on südames, tuleb ka soov teoloogiat tudeerida, Kristus ühendab erinevad vagaduslaadid.» UI üliõpilane diakon Urmas Karileet ammutas inspiratsiooni Taanieli raamatu 9. peatükist, kus anutakse, et Issand pööraks oma pale hävitatud pühamu peale.

Rektori valimine seisab ees
Suvine EELK kirikukogu otsustas UI reorganiseerida rakenduskõrgkooliks ning taotleda uut koolitusluba. Instituut sai õppekavadele käesolevast aastast riikliku atesteeringu kolmeks aastaks. Konsistooriumi otsusega kuulutati välja avalik konkurss rektori ametikohale perioodiks 15.02.2012 kuni 14.02.2016. Toimetusele teadmata põhjusel lükati rektori valimine edasi mitmeks nädalaks, vahepeal jätkab rektori kohusetäitjana Ove Sander.
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)