Esileht » Uudis » Esileht »

Usuteaduse instituudi tulevik arutluse all

03.08.2011 | | Rubriik: Esileht, Uudised

UI on vanim Eesti eraülikool, mis alates 1946. aastast on meie luteri kirikule universitas'e vaimus vajalikku kaadrit koolitanud.  Arhiiv
23. augustiks kokku kutsutud kirikukogu erakorralise istungjärgi olulisemaks päevakorrapunktiks kujuneb EELK Usuteaduse Instituudi (UI) tulevik.

Alates kevadest on taevas Eesti vanima eraülikooli kohal pilvine. Kuidas edasi, on küsimus, millele seni ühest vastust pole.
Teatavasti oli Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu 27. mai otsuses karm, teatades, et ei anna õppe läbiviimise õigust UI sotsiaalteenuste õppekavagrupi magistriõppele ja usuteaduse õppekavagrupi doktoriõppele. Küll anti jätkamiseks luba kolmele õppekavale: akadeemilisele usuteaduse bakalaureuse- ja magistriõppele ja kristliku kultuuriloo magistriõppele.
Sellest, et doktoriõpe ei saanud jätkamiseks luba, sätestus omakorda ettekirjutus, mille kohaselt ei saa UI tegevust jätkata eraülikoolina. Võimalusena tuli kõne alla reorganiseeruda rakenduskõrgkooliks või, veel radikaalsema variandina, lõpetada iseseisev tegevus ning liituda mõne suure avalik-õigusliku ülikooliga, jättes instituudi pädevusse vaid pastoraalseminari ning täienduskoolituse.
Instituudi juhtkond on vaaginud kõigi variantide sobivust. Konkreetsemalt võeti teema üles 26. juulil instituudi nõukogu koosolekul, mil analüüsiti seisukoha kujundamiseks koostatud majanduslikke kalkulatsioone. Ligi neljatunnine arutelu päädis kinnise hääletamisega, mille tulemusel sai rakenduskõrgkooliks reorganiseerumist pooldav seisukoht ülekaaluka arvu hääli. Rektor dr Randar Tasmuth (rektori intervjuud saate lugeda järgmisest Eesti Kiriku numbrist) vahendab kirikulehele, et nimetatud seisukoht on seotud aga lisafinantseerimise tingimusega vähemalt 54 000 euro ulatuses käesoleva aastaga võrreldes.
Instituudi omaniku, kirikuvalitsuse seisukoht ei ole Tasmuthi sõnul veel lõplikult välja kujunenud. Just see tingibki vajaduse kokku kutsuda EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ kirikukogu, kes on pädev otsustama, kas ja millist instituuti meie kirik vajab ning jaksab vajalikul määral rahaliselt toetada.
Kuniks kujutlus klaarub ning otsused küpsevad, tegutseb UI edasi viisil üks päev korraga.
Pastoraalseminari juhataja dr Ove Sander kinnitab, et kevadel lõpetas seminari kolm võimekat preestrikandidaati: Triin Käpp, kes pürib pärast oodatavat ordineerimist jätkama Tartu Ülikooli-Jaani abiõpetajana, Muhu koguduse diakon Aare Luup soovib samas jätkata ka õpetajana ning Arvet Ollino on nüüdseks juba ordineeritud ja tegutseb Pärnu praostkonna vikaarõpetajana.
Sanderi kinnitusel on komplekteerumas uus grupp preestriks valmistujaid. Samuti jätkub õppetöö kõigis õppekavades, millele EKKA oma positiivse hinnangu on andnud.   
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)