Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Usuõpetusest pedagoogi ja uskuja pilgu läbi

26.03.2003 | | Rubriik: Esileht, Uudised

Viljandis peeti 20. märtsil Eesti Usuõpetajate Liidu aastakonverentsi.
Seekordse konverentsi teemaks oli «Erinevad usundid religiooniõpetuses». Konverentsi tööd juhtis liidu eestseisuse liige Toomas Jürgenstein.
Paeluv temaatika ja huvipakkuvad esinejad olid kohale meelitanud hulgaliselt rahvast. Avasõnad, palve ja tervitused ning siis sai sõna esimene kõneleja, Tartu ülikooli religioonipedagoogika lektor dr Pille Valk, kes rääkis religiooniõpetuse uuest õppekavast ja selle alustest. Põnevale teemale ja heale käsitlusele elas kaasa saalitäis rahvast.
Tallinna pedagoogikaülikooli lektor Tiiu Kuurme rääkis ettekandes vaimsusest ja sellest, miks vaimsus ei ole tänapäeva kontekstis trendikas, mistõttu on üldises koolihariduses tekkinud teatud defitsiit. Ta märkis, et vaimsus on asi, mida ei osatagi enam tahta. Seega – kas tohib vaimsust pakkuda, kui seda ei taheta või kas tohib õpilased intellektuaalsusest ilma jätta, kui see on olemas. Ettekanne pani mõtlema sügavamate põhjuste ja tagajärgede üle praeguses haridussüsteemis.
Idamaised tuuled

Märt Läänemetsa
ettekanne budismist tekitas kuulajates elevust. Ta puudutas mõningaid momente, mida tasuks koolis budismist kõneldes tähele panna, ja tutvustas Eestis kättesaadavat kirjandust ning andis soovitusi, kust usuõpetajad saaksid täiendavat informatsiooni.
Eestimaa Rahvuste Ühenduse juhataja Timur Seifullen kõneles islamist. Ettekandja tundis muret usuõpetajate väheste teadmiste üle islami kohta. Ta märkis, et õieti ei leidugi kvaliteetset eestikeelset kirjalikku materjali islami kohta. Parandamaks olukorda, pakkus ta välja võimaluse kontakteeruda Eestis elava islami vaimulikuga. Ettekandja tõstatas küsimuse usuõpetusest vene õppekeelega koolides. Neis koolides ei ole 12 aasta jooksul usuõpetust sisse viidud ja hoiatas, et katmata see osa ei jää.
Etniline või müstiline

Maavalla Koja vanem Andres Heinapuu kõneles oma ettekandes sellest, et religiooniõpetuses peaks suhtutama kõigisse religioonidesse võrdselt ja avaldas kahtlust, kas usuõpetajad seda tegelikkuses suudavad. Ta leidis, et maausku tutvustades peaks alustama maausuliste kommetega. Kombeid tundes on võimalik maausulisi mõista ja nendega arvestada ning ei teki olukorda, kus kedagi peetaks naeruväärseks.
Viimase ettekandega astus rahva ette kirjastaja Elhonen Saks, kes rääkis judaismist, selle tekkimisest, ajaloolisest taustast ja arengust läbi sajandite. Ta leidis, et juudi rahvast on läbi aegade hoidnud alles tugev usk Jumalasse, sellesse, et Jumal hoiab neid ja toob kord tagasi Tõotatud Maale.
Pealelõunal toimusid paneeldiskussioon ja rühmatööd.
Konverentsi lõpus peetud EULi koosolekul valiti uus eestseisus koosseisus: Pille Valk, Pille Talvar (esimees), Olga Schihalejev, Toomas Jürgenstein, Kaido Metsoja, Evelin Tiiter, Lii Lilleoja, Merike Roomet.
Meeli Pärtelpoeg

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)