Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Uskudes kasvab mõistmine

08.01.2003 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
Rm 8:14
See on väga tore, et meid ei ole maailma üksi jäetud, et meid juhib Jumala Vaim. Vanal ajal Jumal juhtis oma rahva läbi kõrbe. Jeesus juhtis oma jüngreid. Ja nüüd juhib meid Jumala Vaim. Vaim on Issand. Ta hoolitseb meie eest. See Vaim ise tunnistab meie vaimule: meie oleme Jumala lapsed. Vaim juhib meid uude suhtesse Jumalaga kui laste suhtesse isaga.
Inimesed võivad lastega käituda küllalt halvasti. Kõik vanemad ei oska lapsi ellu juhtida. Vanematele võivad tunduda lapsed tülikana ja nende muresid ei püüta mõista. Küllap on paljud lapsepõlves kogenud, et teda ei võeta inimesena. Siia juurde käib ka laste halb kohtlemine.
Jumala puhul kogeme eelkõige armastust. Ta peab meid kalliks. Ta hoolitseb meie eest. Ta õpetab meid targaks. Ta trööstib meid. Kui vanemad ei ole alati meid suutnud armastada, siis Jumal suudab seda.
Jõulude ajal tuletasime meelde Issanda Jeesuse Kristuse sündi meie keskele. Seejuures mõtlesime ka ristisündmusele: Tema kannatamisele, surmale, ülestõusmisele ja taevaminemisele. Selles kõiges õpime mõistma, kui väga Jumal meid armastab. Praegune juhtimine Püha Vaimu läbi on kantud armastusest.
Kuidas Jumala Vaim meid juhib? See küsimus tekkis mul eelmisel aastal ühte Tartu Pereraadio saadet kuulates. Meenub, et stuudiosse kutsutu arvas, justkui ei oleks inimesed küllalt Pühas Vaimus. Ei ole kuulnud sellise teoloogia olemasolust, seepärast ei oska öelda, millisel määral peame Pühas Vaimus olema.
Mulle meeldib teoloogiaprofessor Robert Kolbi käsitlus, kus ta võrdleb inimese ja Jumala vahelist suhet vanema ja lapse vahelise suhtega: algul oleme väga Jumala juures, kuid suuremate kogemustega liikumisruum laieneb ja vajadusel pöördume tagasi Jumala juurde.
Kindlasti ei tähenda selline suhe sideme täielikku katkemist, küll aga meie iseseisvumist, jäädes ometi Jumalaga ühendusse, Tema lasteks.
Jumala juhtimist on võimalik kogeda. Jõuluevangeeliumis näeme, kuidas rahvaloendus ja Joosepi ning Maarja minek Petlemma on ajendatud Jumala juhtimisest. Kristlastena on meil kõigil prohvetlik and. Vajalikul ajal saame Jumalaga nõu pidada. Jumal saab meile oma tahtmist ilmutada. Jumala juhtimist näeme sündmuste ja palvete täideminekus. Ehk suure osa ajast me ei märkagi, kuidas Jumal meid juhib, kuid võime kogeda, et Ta on seda teinud. Kuivõrd suudame Jumala juhtimist teadlikult järgida, on ise küsimus.
Jumal ei ilmuta meile enam, kui suudame kanda. Tõenäoliselt sellepärast puuduvad meil väga täpsed teadmised sellest, kuidas Jumala Vaim meid juhib. Tähtis on meie usk. Uskudes saame kogemusi, ja ilmselt nii kasvab meie mõistmine sellest, kuidas Vaim meid juhib.
Ülo Vaher

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)