Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Ülendatud Issand

16.05.2012 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Taevaminemise püha ehk rahvapäraselt ka suure ristipäeva sisu ja toimumise aeg – 40 päeva ülestõusmispühadest – on saadud Apostlite tegude raamatust (Ap 1:3–11), kus kirjeldatakse, kuidas Kristus võeti taevasse.
Jeesus on astunud taevasele troonile ja istub nüüd Jumala paremal käel. Temale on antud kogu meelevald taevas ja maa peal. Miski ei suuda meid lahutada Jumala armastusest.
Kui jüngrid said pärast Jeesuse ülestõusmist näha ülestõusnud Issandat ihulikult, siis meie ei saa seda. Kuid me saame usaldada nende kogemust, kes nägid ja loobusid hiljem nähtu nimel oma elust. Meie võime uskuda ülendatud Issandasse, kes on taevas Jumala paremal käel. Ta kõneleb meie vastu Püha Vaimu läbi.
Me saame kuulda Issanda sõnumit meile pühakirjas ja jutlustes. Jumal kuuleb meie palveid ja aitab. Ta tuleb meie juurde sakramentides ja kiriku talitustes ning annab nende kaudu eluteele nii igapäevaselt kui ka elu murdepunktides tuge.
Taevasse minemise järel pole Issand meist sugugi kaugemal, vaid vastupidi. Ta jõuab iga otsija ja abivajaja juurde. Me saame oma elus kogeda taevasse läinud ülendatud Issandat.
Issanda järgijate ülesanne on viia sõnum ülendatud Issandast kogu maailma. See aitab ka inimestel meie ümber kogeda ülendatud Issandat oma elus ja leida nii elule kindel alus.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)